Bernhard Hoekstra (Zwanenburg Projecten), Erik Zwanenburg, Jeanette Hoekstra (directeur Makelaardij Hoekstra), Gauke Broekens en Jacob Smink (Hoekstra Vastgoedbeheer) voor De Spot aan de zijde van de Baljeestraat.

LEEUWARDEN – Transformeren is een kunst die niet iedereen verstaat. Zo hebben diverse eigenaren hun tanden stukgebeten op het gebouw aan de Leeuwarder Stationsstraat waarin voorheen de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland (BCZF) was gevestigd met op de begane grond het in heel Friesland bekende restaurant Onder de Luifel. Maar sinds Zwanenburg Projecten in Heerenveen het van 1960 daterende pand in bezit heeft kwam er schot in de zaak. Binnen anderhalf jaar is het hele proces van aankoop, ontwikkeling en verbouw afgerond. In het kloeke, karakteristieke gebouw zijn 75 appartementen gehuisvest waarvoor een maandhuur moet worden betaald die varieert van 390 tot 750 euro.

Foto vlnr: Bernhard Hoekstra (Zwanenburg Projecten), Erik Zwanenburg, Jeanette Hoekstra (directeur Makelaardij Hoekstra), Gauke Broekens en Jacob Smink (Hoekstra Vastgoedbeheer) voor De Spot aan de zijde van de Baljeestraat.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen