Ruim 40 jaar geleden versloeg ik mijn eerste waterschapsvergadering. Niet zo’n conferentie als Wetterskip Fryslân vandaag de dag belegt, nee, het was een gezellige bijeenkomst van boeren, de gezamenlijke ingezetenen van de betreffende polder. Je had overal waterschappen in die tijd. Langzamerhand clusterden die in de loop der jaren samen tot nu één groot bolwerk. Misschien was de oude situatie niet ideaal. Er kon efficiënter worden bestuurd. Maar groter worden zit nu eenmaal in de menselijke natuur. 

Ik moest hieraan denken toen ik boze boeren en omgekeerde vlaggen zag. Die boeren van toen moesten weg uit de waterschappen. De

Het mooie van een samenwerkingsverband is de kruisbestuiving. Leden inspireren elkaar, kijken de kunst af, proeven een andere keuken, delen kennis en ervaring, bevelen collega-leden aan en zorgen zo voor meer beweging, meer bezoek. Je kunt veel aan elkaar hebben. Daarom is het beter elkaar succes te gunnen dan uit broodnijd je om te keren. Bij Fryslân Culinair merken we steeds dat het zin heeft om op een gelijk niveau met elkaar op te trekken. Gelukkig staat er weer versterking aan te komen. In de volgende nummers berichten wij u daar over.

Een ander voordeel van onze restaurantclub is dat je wordt gedwongen om van tijd tot tijd wat te

Er verschijnt een stortvloed aan opiniestukken in de media dat we geen zuivel meer moeten consumeren. Dat zou niet zo gezond zijn als wordt beweerd. (Dier & Recht). Waarom schrijven deze mensen niet dat chips en ijs ook niet zo gezond zijn? Al komen deze producten uiteindelijk ook bij de boer vandaan. 

Wakker Dier heeft zelfs een spotje op tv waarin zuivel als ‘niet zuiver’ wordt bestempeld. Een campagne die men betaalt van subsidiecenten die door belastingbetalers worden opgehoest. Het kan allemaal in dit land.

De criticasters hebben het veelal gemunt op melk en kaas. Harriet Duurvoort laat in de Volkskrant weten dat sinds ‘de

Fokke en Trea wonen al jaren met veel plezier in een rustiek dorp in Súdwest Fryslân. Ze genieten daar vanaf 2015 van hun pensioen. In hun werkzame leven hebben ze aardig kunnen sparen. Daarnaast hebben ze een forse prijs van de postcodeloterij belegd in aandelen en in twee winkelpanden. Het rendement en de huur zorgen voor de gewenste aanvulling op het pensioen en de AOW. Alleen op het spaargeld ontvangen ze al een aantal jaren niet of nauwelijks rente. Hun belastingadviseur, Paul, drong er daarom vanaf 2017 op aan om bezwaar te maken tegen de aanslagen inkomstenbelasting, met name omdat de heffing over het spaargeld (box 3) in strijd zou

Nu al een week of drie lees ik op een televisie-krantensite dat Sietske Poepjes zich ernstig zorgen maakt over de energielevering aan de Provincie en aan Friese gemeenten. We hebben namelijk gekozen voor sancties tegen de Russen en voor het stoppen van gasboringen uit de Groningse bodem, en dan krijgen we het koud als het straks wat wintert.

       Vroeger hadden we enkele beglazing en lag de kamertemperatuur rond de 18 graden, er wás niet eens aardgas, maar toen werd er minder over gezeurd. Ambtenaren waren er toen ook nauwelijks. De paar die we hadden, werkten zich in het zweet, ook ’s winters. Dan heb

Voor bestuurders, ambtenaren en ingehuurde krachten is de overheid door de jaren een zeer stabiele en betrouwbare werkgever. Salarissen en arbeidsvoorwaarden zijn in de regel boven marktconform, vooral als je zaken zoals de opbouw van je pensioen in beschouwing neemt. In tijden van veel aanbod op de arbeidsmarkt hoeft een overheid die wat te ruim in de mensen zit niet direct een probleem te zijn, al is de socialistische heilstaat waar op die manier iedereen een baan heeft ook niet een wenkend perspectief.

Na een lange periode waarin werkgevers hun medewerkers konden kiezen, zijn wij nu in een tijd beland waarin een werknemer veel heeft te

Bloemen plukken uit mooie tuintjes, hiervan schattige bosjes maken en dat aan de deur verkopen bij ons in het dorp. Ik vond dat vroeger, toen ik een jaartje of 8 was, super om te doen. Samen met vriendjes wist ik op die manier wat geld te verdienen. 

Natuurlijk hoorde je vaak ‘nee, bedankt’ maar als je op genoeg deurbellen drukt dan heb je grote kans om voldoende keren raak te schieten.

Ik ontdekte ook dat het nog beter werkte als ik erbij vertelde dat we bloemen gingen verkopen, om de opbrengst ten goede te laten komen aan een meisje uit ons dorp dat in het ziekenhuis lag. Plots ging het verkopen veel gemakkelijker. Totdat iemand ook

De Nederlandse inflatie is in augustus gestegen tot 13,6% op jaarbasis nadat ze in juli nog 10,3% op jaarbasis bedroeg. De sterk opgelopen inflatie raakt de Nederlandse burger hard in de portemonnee en leidt anderzijds tot enorme meevallers in de overheidsfinanciën. Ondanks de verlaging van de benzineaccijns en de energiebelasting komt het begrotingstekort dit jaar uit op “slechts” 0,9 %.  In euro’s gaat het om een meevaller van 10 tot 15 mrd euro die is te danken aan fors hogere gasbaten en hogere BTW-inkomsten als gevolg van die hogere inflatie. De staatsschuld daalt dit jaar met 50 mrd. euro nog veel sneller dan het

Als we al die uitkoopmiljarden – ik schrijf liever 25.000 miljoen, daar heeft de lezer een beter begrip bij – uitgeven aan de vooruitgang, dan kan het stikstofplan de prullenbak in. Dan hebben we die ingetekende, methaan uitstotende ambtenarennatuurgebieden niet eens nodig. Sterker, we maken van natuur boerengrond! Veel beter voor de natuur, voor het milieu, voor de boer, voor de portemonnee, voor het Rijk en voor de burgers. Hoe? Heel eenvoudig. Extensief biodynamisch boeren is de oplossing. Maar dan moeten wel praktisch alle natuurgebieden worden getransformeerd naar weidevogellanderijen en gratis aan de boeren worden gegeven, anders werkt

Een paar jaar geleden voerde de overheid een campagne tegen de uitwassen in de samenleving. De strekking ervan was dat eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid moest nemen. ‘De maatschappij, dan ben jij’, luidde de slogan waarmee de mensen in het land werden aangesproken. Sindsdien is dit besef aardig ingeburgerd.

Ook ondernemers kennen hun verantwoordelijkheid. Zij zijn vaak de aanjagers van goede initiatieven en ontwikkelingen. Wij als Fryslân Culinair willen niet achterblijven. Zo hebben we de opbrengst van ons eerste Trophy gegeven aan de stichting die de opvang van Oekraïense oorlogskinderen begeleidt. Het was duizend euro. Een

Volle terrassen bieden altijd een prachtige aanblik. De combinatie van stralend weer, straatvertier en gezelligheid aan tafel laat dorpen en steden bruisen. De horeca laat zich dan op z’n best zien. In Leeuwarden aan de Nieuwestad is de ontwikkeling opmerkelijk geweest. Aan de ene kant, de zuidzijde met o.a. V&D, waren de meer luxueuze merkwinkels, aan de andere kant veel minder. Die overkant werd ‘de stille kant van de Nijstêd’ genoemd. Moet je nu zien. Omdat je daar ’s middags in de zon zit, zijn er nu volop terrassen, tot zelfs op scheepsdekken in de gracht. Vroeger waren er geen terrassen, vandaar die ‘stilte’. Maar het is er nu dus

Terwijl Klaas Breitsma met zijn blauwe Ford naar Stroe reed om de boeren, zijn vakgenoten, te steunen, leverden twee linkse Hagenezen, de een van D66, de andere van de PvdA en beiden behorend tot de elite, bij ons aan tafel commentaar op hun acties.

Ik had het uitzicht op Piet Laverman, die als tachtigjarige hobbyboer verregend hooi op mijn halve bunder land uit elkaar sloeg om er hanteerbare pakjes van te maken. Er is weinig vraag naar, merkte hij mistroostig op, want het is groeizaam weer. En dan is er te veel gras om het goed te kunnen verkopen.

            Onze D66-gast, in

Bij de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar, waren wij met een groepje via een selfie-wedstrijd de gelukkige winnaar van een gesponsorde ballonvaart door schoonmaakbedrijf Asito.

Onlangs hebben we de tocht gemaakt vanaf Grou “yn it Lege Midden” naar Lutkewierum “yn de Greidhoeke”. De omstandigheden waren die avond perfect, met heldere luchten hadden we onze hele provincie, vanaf de Waddeneilanden in het Noorden, tot de IJsselmeerkust bij Lemmer en Stavoren in het Zuiden, letterlijk onder ons. Onderweg door onze mooie provincie ervaren wij elke dag de schoonheid van het landschap, de dorpen en de steden, maar met deze ballonvaart

Die eeuwige vraag die je als zogenaamd succesvol ondernemer altijd krijgt: ‘Wat zijn nu de eigenschappen van een goede ondernemer?’ En dan had ik altijd een rijtje waarheden uit mijn hoofd geleerd en dreunde die dan keurig op: gedreven, moedig, positief, flexibel, sociaal vaardig, proactief, een netwerker, resultaatgericht. En dan zag je ze denken in de zaal: ‘Zou ik dat zijn? Volgens mij wel, want ik wil graag ondernemer worden.’ De wens als vader van de gedachte. Inmiddels weet ik beter: er is geen specifieke omschrijving voor een ondernemer.

Natuurlijk kloppen de genoemde eigenschappen en die moeten vooral in een succesvol bedrijf

In de media wordt in relatie tot een trending onderwerp te pas en te onpas gesproken van een perfecte storm. Een perfecte storm doet zich voor als een zeldzame combinatie van uiteenlopende omstandigheden tot een extreme gebeurtenis leidt. In zo’n geval ontketent een synergie van krachten een energie die veel groter is dan de som van de individuele componenten. Op dit moment bevinden het kabinet, de economie en ook de financiële markt zich in de perfecte storm zoals hierboven beschreven. De omstandigheden rondom het kabinet betreffen de aanhoudende stroom asielzoekers, het stikstof en natuurbeleid, de energietransitie, de spaartaks en

Wat hadden wij Friezen gedaan als wij in Groningen hadden gewoond? Hadden wij dan al dat mooie, schone en efficiënt verwerkbare gas in de grond laten zitten? Ik denk van niet. Ik denk dat wij eieren voor ons geld hadden gekozen. Wij hadden maatregelen genomen. Kijk, het is heel eenvoudig om het Groninger gasgebied aardbevingsbestendig te maken. Je kunt het isoleren en ontvolken, en elders in de provincie nieuwe huizen laten bouwen. Een drastische maatregel maar het werkt wel. Wat ook kan is bodemtechnieken toepassen. Vrij kostbaar, maar er is van alles mogelijk. Vraag het TNO maar. Wat ook kan, en persoonlijk zou dat mijn voorkeur hebben, is

In de horeca wordt ondernemerschap van je gevraagd. De lockdowns hebben dat weer eens aangetoond. Ga er maar aan staan: tot drie keer toe word je geconfronteerd met een sluiting of met beperkende maatregelen. Op het laatste moment. Voor voorbereiden heb je nauwelijks tijd. Je moet snel denken en handelen. 

Velen denken dat nu de maatschappij weer open is dat het wel weer als vanzelf gaat in de horeca. Niet waar. Weer moet je als horecaondernemer anticiperen op deze situatie. Soms word je overvallen door overmacht. Is er voldoende personeel? De krapte op de arbeidsmarkt is flink toegenomen. Zie maar eens een bezetting te krijgen waarmee

In de spannende Netflixserie Peaky Blinders die zich afspeelt in de jaren ’20 en ’30 is Luca Changretta een capo van een Siciliaanse mafiaclan uit New York. Hij is met 12 maffioso naar Birmingham getogen om orde op zaken te stellen in de vendetta met de beruchte gangsterfamilie Peaky Blinders. Bij de eerste de beste aanslag op Arthur Shelby, de broer van Blinders-voorman Tommy, legden direct drie huurmoordenaars het loodje. De drie keerden dus niet terug op hun nieuwe basis en Luca wist genoeg. 

Twee boodschappers verontschuldigden zich dat het moreel van de Italiaanse New York-groep niet hoog was in de

Eind november 2021 schreef Nynke Bruinsma in de Leeuwarder Courant een mooi verhaal over een bijzondere man. Op 25 november erkende Paus Franciscus het wonder van genezing dat de Friese pater Titus Brandsma (1881 – 1942) had verricht. Nu dit bericht er is, zal na de eerdere zaligverklaring waarschijnlijk tot heiligverklaring worden besloten. 

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster vlakbij Bolsward. Toen hij elf jaar was vertrok hij naar een kloosterschool in Megen. In 1898 nam hij de naam Titus aan (naar zijn vader) bij zijn intrede in de orde van de Karmelieten. 

Later werd hij

In mijn werkzame leven heb ik aan tientallen vrouwen leidinggegeven. De meesten waren behoorlijk assertief, zodat ik er niet aan dácht om ze dichter te benaderen dan ze zelf wensten. De enige met wie ik wel eens wat intiemer omging, was lesbisch. Dan mocht het, volgens mij. Maar was dat zo, of gaf ze mij mijn zin maar?

            Ver in mijn herinnering schemert een enkel voorkomend moment van ongevraagde aanraking van een vrouwelijk medewerker. Het was een soort massage, want ze had gespannen spieren. Veel intiems bedoelde ik er niet mee. Ook mannen raakte ik zo wel aan. Maar

In de politiek en de media wordt kringlooplandbouw als dé oplossing gezien voor de uitdagingen waarvoor onze boeren verantwoordelijkheid moeten nemen. Naast vragen over enkele scheikundige verbindingen als stikstof en fosfaat, en de zorg voor een gevarieerd landschap, omarmen een aantal landbouw-criticasters het fenomeen van kringlooplandbouw als het hoogste doel.

De afgelopen weken hoorde ik enkele inleidingen, en las ik artikelen, waarbij kringlooplandbouw wederom als hoogste doel voor onze boeren en onze voedselvoorziening werd gesteld. Toen erop werd doorgevraagd, kwamen termen als biodiversiteit, weidevogelbeheer, dierwelzijn, duurzame

Gedurende de tijd dat we samen ons bedrijf vormgaven was ik altijd de degelijke en mijn zakelijke compagnon de opportunistische. Met zijn enorme creativiteit en enthousiasme overgoot hij mij met (zogenaamde) enorme kansen in de markt en soms kreeg ik een glimlach om mijn mond. Dan zag ik dat als een kans, waarvan ik vond dat we ervoor moesten gaan. Dit begrijpt de markt en dit heeft kans van slagen op dit moment. Kortom ‘de timing’ was goed, de terugverdientijd interessant en de risico’s te overzien.

En dat maakt het ook leuk. Zeker voor jonge bedrijven die gefinancierd worden met eigen kapitaal. Dan kun je je niet veroorloven om (veel) te

Na de langste formatie ooit hebben we weer een kabinet Rutte. Hoewel dezelfde samenstelling qua politieke kleur heeft Rutte in ruil voor het premierschap vele liberale standpunten moeten laten vallen. Spenderen en potverteren is het nieuwe credo. Veel, heel veel geld voor klimaat, energietransitie, woningbouw, scholing en gezondheidszorg. Een belangrijk deel van de middelen wordt via doel fondsen buiten de begroting en staatsschuld  gehouden maar daarmee worden de lasten daarvan, net als die van de staatsschuld,  doorgeschoven naar volgende generaties. Nederland dreigt, anders dan in het verleden, een rommeltje te maken

Johan Derksen is het zwijgen opgelegd. Hij nam de beslissing zelf, maar had hij dat niet gedaan, dan had Talpa dat besluit genomen. Wel vreemd dat Talpa-baas Paul Römer vindt dat het programma Vandaag Inside niet meer van deze tijd is. Het was tot een dag tevoren doordeweeks dagelijks op de buis! Een teken hoe eng het tv-wereldje is.

Derksen is afgestraft om zijn hoogmoed. Om Johnny de Mol te verdedigen, die was twee dagen eerder door een stichting anoniem aangeklaagd vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag jaren geleden, kletste Derksen een niet bestaand verhaal bij elkaar. De vrouw die hij opvoerde lag in 1972 bewusteloos op

Het voorjaar inspireert. Dat geldt met name voor ons als horecamensen. Alles bloeit en groeit, ook de fruitgaarden, de groente- en kruidentuinen. Er valt heel veel smaakvols uit de natuur te halen. Het hele jaar door, maar vooral als de lente ontluikt. Dit is de tijd van het jaar. De asperges hebben we net gehad of de aardbeien zijn in aantocht. Zeker in Friesland merk je de natuur. Wat dat betreft hebben wij hier een voorsprong op veel andere regio’s. Door de gevarieerde landschappen en de diversiteit aan bodemsoorten in onze provincie, komt hier een heel breed palet aan natuurlijke producten tot wasdom. De kwaliteitsrestaurants weten waar

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen