Dicht na elkaar verscheen in twee kranten een verhaal over de stand van zaken met betrekking tot de weidevogels. Eind mei las ik: “De weidevogel verliest van vijanden”. Drie weken later zag ik in een andere krant: “Optimisme over weidevogels na ongewoon broedseizoen”. Apart! 

Een paar punten. Zo stond er dat de grutto haar nest niet verdedigen kan tegen de vos, kraai en steenmarters. In de Skriezekrite Idsegea las ik dat vijf steenmarters waren gevangen en gedood. Bij Tijnje werden wat later in het seizoen drie vossen neergeschoten.

Nu het positieve nieuws. Het natte en kille voorjaar heeft voor de weidevogels niet slecht uitgepakt. Het broedseizoen vorig jaar was heel slecht. Zo kunnen we zien hoe belangrijk het klimaat is. Iemand, die er verstand van heeft, vertelde dat als het voorjaar opvallend nat en tamelijk koud is, dat goed is voor de populatie van grutto’s, tureluurs en kieviten. Deze vogels zaten dit jaar in juni nog op hun eieren!

Nu hebben we het weer niet in de hand, wel het aantallen bedreigers van de weidevogels. Denk ook aan hoe laat de boeren het gras maaien. Dit jaar konden we het heel duidelijk zien. Het gras stond heel hoog voordat de boeren aan het werk gingen.

Een woord van waardering: steeds meer melkveehouders en akkerbouwers zetten zich in – las ik in die kranten – voor een goede leefomgeving voor grutto’s, leeuweriken en kieviten. Maar ook is het zo dat zolang predatoren als vos, steenmarter en kraai vrij spel hebben, de weidevogels dan aan het kortste eind trekken. We weten dus waar we mee te maken hebben en wat we moeten doen.

Kort daarna kwam er een mooi verhaal in de Leeuwarder Courant: “Ongeduld over aanvalsplan Grutto”. Met als voortrekker de befaamde oud-minister Pieter Winsemius. Ze waren met een petitie naar de Tweede Kamer gekomen met 86.430 ondersteuners. We moeten de steun aan de weidevolgels optimaal beschermen. Een prima actie!

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen