Eind november 2021 schreef Nynke Bruinsma in de Leeuwarder Courant een mooi verhaal over een bijzondere man. Op 25 november erkende Paus Franciscus het wonder van genezing dat de Friese pater Titus Brandsma (1881 – 1942) had verricht. Nu dit bericht er is, zal na de eerdere zaligverklaring waarschijnlijk tot heiligverklaring worden besloten. 

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster vlakbij Bolsward. Toen hij elf jaar was vertrok hij naar een kloosterschool in Megen. In 1898 nam hij de naam Titus aan (naar zijn vader) bij zijn intrede in de orde van de Karmelieten. 

Later werd hij priester en studeerde hij filosofie. Hoogleraarschappen aan het filosofisch college in Oss en daarna aan de Radboud Universiteit volgden. Ook was hij journalist en hij was adviseur van de Nederlandse bisschoppen. In de oorlog, hij was net 60, zei hij geen NSB-propaganda op te willen nemen. Door zijn principiële stellingname werd hij gearresteerd en door de Duitse bezetters beschouwd als een “gevaarlijk persoon”. Later werd hij naar het beruchte concentratiekamp Dachau gestuurd. Hij was, las ik in het prachtige artikel van Nynke Bruinsma, een grote steun voor zijn kampgenoten. Zelf werd hij op 26 juli 1942 door een injectie om het leven gebracht. Brandsma was een oorlogsheld, die in 1982 het Verzetsherdenkingskruis kreeg.

Drie jaar later, in 1985, werd hij door de befaamde Poolse Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. 

Het is maar een kort verhaal, maar – hoop ik – helder over de grootsheid van deze bijzondere man. Daarom is de Heiligverklaring van Titus Brandsma dichtbij.

Ik begreep dat er in het voorjaar van 2023 een boek over Brandsma uitkomt. Het gaat heten: “Titus Brandsma, van held tot heilige”. Een mooie titel. 

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen