Een sinds 2012 in Aldeboarn gevestigde, particuliere kleinschalige woon zorgvoorziening voor oudere mensen die het plezierig vinden om in een prachtige omgeving te wonen en te worden verzorgd.

Boarnsterhim State biedt aan zorgbehoevende ouderen een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen