OENKERK – 2012 is het Themajaar van de Historische Buitenplaats. Vooruitlopend op de landelijke opening werd in de brasserie van Stania State in Oenkerk een startbijeenkomst gehouden van een feestelijk en actief jaar op de vele staten en stinzen in Friesland. In onze provincie zijn veel historische buitenplaatsen opgericht. Er zijn er veel verdwenen, maar nog altijd mag Friesland bogen op tientallen bijzondere gebouwen. Het publiek kan dankzij Steunpunt Monumentenzorg Fryslân kennismaken met de stinzencultuur op open dagen. Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar van het magazine ‘In Alle Staten’ overhandigd aan Commissaris der Koningin John Jorritsma. Historica, schrijfster en etiquettekenner Reinildis van Ditshuyzen, niet onbekend met onze provincie, gaf een lezing over de betekenis van de staten en stinzen in Friesland.
Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen