SOEST – Vijftig jaar Bouw en Onroerendgoed Smeeing, dat moest gevierd worden. En wel op het fraaie, aan de Soesterengweg gelegen landgoed De Witte Burchthoeve, waarvan het binnenplein tot kermisdorp was omgetoverd. Getooid met haardracht en in kleding waarin 50 jaar geleden de kermis werd bezocht, gecompleteerd met de Kop van Jut en een schiettent, beleefden de 250 genodigde zakenrelaties een jubileumfeest zoals directeur Jan Smeeing dat graag wilde. Daarmee werd teruggegaan naar de tijd waarin hij zich met zijn vrouw Corry van der Wardt in het onroerend goed stortte. 

‘Er ging veel goed, maar soms ook wel fout,’ aldus Jan in zijn toespraak. Hoewel hij het met ‘Cor’ niet altijd eens was over het beleid, is het bewonderenswaardig hoe Jan vanaf 1979 zijn ‘handeltje’ heeft opgebouwd. Met name toen verteld werd hoe hij, afkomstig uit een eenvoudig gezin, op de ambachtsschool leerde timmeren en metselen, daarna begon met het schuren van schrootjes en vervolgens avondcursussen ging volgen om zich verder te bekwamen. Zijn zin om een eigen bedrijf te beginnen ontstond met de koop van timmerfabriek De Witte in Buitenpost. Dat was zijn entree in onze provincie. De zakelijke band met Friesland zou een hecht vervolg krijgen getuige het feit dat Smeeing inmiddels 35 jaar actief is in Noordoost-Friesland en daar 70 procent van zijn omzet behaalt! 

‘Ik heb berekend daarvoor 3.100 keer op en neer te zijn gereden en daarmee dik één miljoen kilometer op de teller,’ zei hij, verwijzend naar zijn Villapark Lauwerssee, de groepsaccommodatie Natuurlijk Kollumerpomp, een appartementencomplex in Stroobos en de monumentale steenfabriek met schoorsteen in Oostrum bij Dokkum die als recreatief ambachtelijk erfgoed is bestemd. 

Een verhaal apart was de aankoop van Rinsma State, het voormalige gemeentehuis van Dantumadeel. Toen de nieuwe eigenaar, DSB-man Dirk Scheringa, failliet ging, kocht Smeeing het pand om dat vervolgens, tot zijn verwondering over de vlotte transactie, aan Russische investeerders te verkopen. 

In de tussentijd legde Smeeing veel contacten met bouw- en andere ondernemers in Noordoost-Friesland. Vandaar ook dat zij waren uitgenodigd om het jubileumfeest  bij te wonen. 

‘Jan is earlik en hellet je it fel net oer de earen,’ zo reageerde de ‘Friese tafel’, gevormd door de ondernemersparen Kees Pompstra (aannemer, Kollumerzwaag), Germ Kuipers (waterbouw, Dokkum), Popke Hoekstra (garagebedrijf, Westergeest), Gosse Veenma (mechanisatie, Dokkum), Auke Heeringa(schipper bij provincie Fryslân) en Pouwel Pijnacker (vroeger wegenbouw en nu projectontwikkeling, Augsbuurt). Even verderop zaten Daan en Jannie Stekelenburg (zij hebben hun botenverhuur bedrijf in Langelille overgedragen aan Frans en Els de Vries) en Willem en Anja Bos, bij wie Jan Smeeing af en toe in hun restaurant 't Sluisje in Schoterzijl over de vloer komt. Niet alleen voor de Friezen, maar ook voor veel andere genodigden betrof het bezoek aan Smeeings jubileumfeest tevens een  kennismaking met de Witte Burcht en de geschiedenis daarvan. Het in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in U-vorm gebouwde landgoed werd in 1999 door Jan Smeeing gekocht, daarna gedeeltelijk gesloopt en vervolgens onder leiding van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed herbouwd. 

‘Kijk maar naar de foto's,’ zei Jan, verwijzend naar zijn eigen bouwhistorie. (JdK)

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen