LEEUWARDEN – Een blauw verlichte boog in de vorm van het Elfstedenkruis markeert de finish op de Bonkevaart. Burgemeester Sybrand van Haersma Buma, die de tocht in 1986 schaatste, zette de boog in het blauwe licht samen met het jongste lid, de 16-jarige Hidde Westra uit Heerenveen. Hij kreeg de eer om aan te geven dat de vereniging niet louter uit grijsaards bestaat. Het kunstwerk is naar een ontwerp van het kunstenaarsduo Lieuwe Martijn Wijnands-Saskia Hoogendoorn van bureau Tijdmakers in Amsterdam.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen