LEEUWARDEN – De nieuwe filtermethode waarbij zeewier wordt gebruikt om zware metalen uit water te halen wordt doorontwikkeld. Vier bedrijven en een kennisinstelling gaan dit doen. De provincie Friesland levert een bijdrage van twee ton aan het project. De subsidie is afkomstig uit het regionaal innovatieprogramma Fryslân Fernijt III.

De methode draagt de naam CleanWater Adsorbens. Dit is gebaseerd op het principe waarbij het absorberende zeewier zware metalen uit water aan zich bindt. Het zeewier wordt met zuur en/of base behandeld waardoor het meer metaal absorbeert. Deze methode is een goed alternatief voor de filtermethode met zand en bacteriën. Tijdens de behandelingen wordt een waardevol bijproduct gevormd dat plantengroei stimuleert. Deze gecombineerde productie is een nieuw idee dat nog niet in laboratoria is onderzocht.

De bedrijven Feyecon, Algae Biotech CleanWater, Hortimare en Afmitech ontwikkelen deze filtermethode. De bedrijven werken samen met het Centre of Expertise Watertechnology in Leeuwarden.

Het project heeft tot doel om de methode te testen in een aantal proefopstellingen. Eerst komt er een demonstratie-unit. Later komt er ook bij de rioolwaterzuivering van Leeuwarden een demonstratieopstelling. Op basis van de resultaten wordt er een grootschalige test in Spanje uitgevoerd.

Dit project speelt in op de regelgeving van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staat beschreven dat de kwaliteit van het water moet verbeteren. In de KRW zijn onder andere nieuwe richtlijnen voor de concentraties van zware metalen opgesteld. Naast Friesland dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bij aan het project.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen