Jeroen van Balen

HEERENVEEN - Dat Noord-Nederland beschikt over gedreven en innovatieve ondernemers bleek weer eens tijdens de Noordelijke Conferentie Duurzaam Verdienen in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Duurzaam innoveren loont was het centrale thema van de middag voor de sectoren Bouw, Kantoor & Inrichting en Maakindustrie. De conferentie, met ongeveer160 deelnemers, stond onder leiding van Eric Jansen, directeur van KvK Noord-Nederland. Cradlekring Noord nam het initiatief in samenwerking met Bouwend Nederland Regio Noord en de conferentie werd ondersteund door Provincie Fryslân, Projectbureau A7Westergo en NOM. Dirk van den Berg, voorzitter van Duurzaamheidsplatform Heerenveen, was de drijvende kracht achter deze conferentie waarin duurzaam ontwerpen, nieuwe businessmodellen en samenwerken centraal stonden.

 

Cradle to cradle is een eco-effectief productiesysteem waarbij producten volledig recyclebaar zijn in een oneindige kringloop. Hoofdspreker Thomas Rau, architect, gaat nog een stap verder met zijn Turntoo principe, een model waarbij consumenten alleen voor de prestatie betalen en niet meer voor de grondstoffen in een product. Het product gaat na een aantal jaren terug naar de producent die het weer volledig recyclet voor een nieuwe prestatie.

Diverse ondernemers presenteerden tijdens de workshops de innovatieve ontwikkelingen van hun bedrijf. Zo hebben vijf Friese bouwbedrijven (De Jong/Oosterwolde, Leenstra/Gaastmeer, Allema/Niawier, Bootsma/Tirns en Van den Bosch/Gauw) het eerste gecertificeerde vrijstaande passiefhuis gebouwd in Noord-Nederland. Passief bouwen is een bouwmethode waarbij een perfecte schilisolatie, optimale ventilatie en een bij voorkeur zuidelijke ligging van het gebouw zorgen voor een duurzame woning. Comfortabel wonen en tegelijkertijd flink besparen op energieverbruik. Ten opzichte van een standaard traditionele woning loopt dit verschil op tot wel tachtig procent.

Een van de grotere bouwers van Noord-Nederland, Van Wijnen Noord, gaf ook een presentatie in de persoon van Jeroen van Balen, over de noodzakelijke wisselwerking en samenwerking tussen duurzame opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit werd toegelicht aan de hand van de bouw van het UPC Center in Leeuwarden. Daarnaast presenteerde Van Balen de voorgenomen bouw van een woning in opdracht van een woningcorporatie waarbij deze woning na 25 jaar door Van Wijnen wordt teruggenomen volgens het Turntoo-principe.

Piet de Meer van Van Gansewinkel in Drachten ontvouwde hun aanpak gericht op het hergebruik van afvalmaterialen. Als voorbeeld diende het project Cradle to Cradle office paper. Schilders De Vries, met ondermeer een vestiging in Drachten, zette in een presentatie de duidelijke voordelen uiteen van (keten)samenwerking bij duurzaam onderhoud en renovatie. Ook uit de andere noordelijke provincies werden interessante presentaties verzorgd over duurzaam ontwerpen, bouwen en productontwikkeling. De conferentie over Duurzaam Verdienen bood dan ook voldoende inspiratie, motivatie en aanknopingspunten voor de deelnemende bedrijven en organisaties om duurzame innovatie en bedrijfsvoering verder te ontwikkelen.

 

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen