HEERENVEEN – Een nieuw Thialf is van levensbelang voor de nationale en internationale schaatssport, voor de noordelijke economie en voor Friesland in het bijzonder. De economische, recreatieve en sportieve spin-off van een topschaatsaccommodatie is namelijk groot.

Onlangs heeft de KNSB Thialf aangewezen als centrum voor het topschaatsen. Een prioriteitspositie die Thialf al sinds de oprichting in 1967 heeft. De nieuwbouwplannen op de huidige locatie passen helemaal bij de ambities en de eisen van de bond, liet KNSB-voorzitter Doekle Terpstra weten. Thialf moet het schaatsmekka blijven en een van de snelste banen ter wereld worden. Sowieso de snelste laaglandbaan.

Voor de Provincie Fryslân is Thialf een speerpunt in het investeringsbeleid. Op 19 december nemen Provinciale Staten een besluit omtrent de toekomst van Thialf. De toezegging van de KNSB is voor de provincie een prettige zekerheid, aldus gedeputeerde Hans Konst.

Inmiddels heeft de provincie de bijdrage aan nieuwbouw verhoogd tot ca. € 50 miljoen. De totale kosten worden geraamd op € 106 miljoen. Dan gaat het om een volledig nieuw Thialf met twee banen voor het topschaatsen en de breedtesport, tal van sportfaciliteiten,  recreatieve functies en publieksvoorzieningen. Op basis van een programma van eisen wordt een plan van aanpak opgesteld.

Het consortium ‘Yn Streken’ waarin de Friese topondernemingen Van Wijnen, Friso Bouwgroep, Oranjewoud en Alynia de krachten bundelen, heeft zich intensief gebogen over een nieuw Thialf. Alle benodigde kwaliteit, kennis en ervaring heeft men in huis. Alle partijen waren in het verleden meerdere malen betrokken bij verbouw en uitbreidingen van Thialf.

Inspiratie wordt gevonden in het ijsstadion van Inzell, dat algemeen als een van de mooiste en duurzaamste van de wereld wordt beschouwd. Vandaar dat Alynia gaat samenwerken met de architect van Inzell, prof. Göran Pohl van Pohl Architekten. Hier ligt ook een link met ambassadrice Anni Friesinger, voor wie Inzell de thuisbaan was, zoals haar echtgenoot Ids thuis is in Thialf.

Voor de Friese economie en werkgelegenheid (ruim 1.000 arbeidskrachten worden betrokken bij het project) zal realisatie door een Fries bedrijvencluster een enorme impuls betekenen. Het zal bovendien de gewenste nieuwbouw in de beoogde opzet dichterbij brengen. Het consortium doet derhalve een beroep op de provincie om voor Friese partners te kiezen. Het consortium is er voorts van overtuigd de aangewezen partner te zijn gezien de bundeling en slagkracht.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen