LEEUWARDEN - Wetsus en Dairy Campus worden vanuit het Rijk ondersteund met geld uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP gelden). Dit besloot het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Het betekent een investering in kennisontwikkeling en innovatie in de regio.

Miljoenenbijdrage Wetsus ontvangt een bijdrage van 19 miljoen euro voor de periode van 2013-2016. Als Wetsus het goed doet kan de kennisinstelling nog eens op dat bedrag rekenen voor de periode van 2017-2020. Aan Dairy Campus wordt een bedrag van 15 miljoen euro verstrekt.

Watertechnologie en AgroFood Het zeker stellen van Wetsus’ voortbestaan tot en met 2020 is een fundamentele bijdrage voor de ambitie van Leeuwarden en de provincie om European Capital of Water Technology te zijn. Dit kan niet zonder Wetsus. Voor Dairy Campus betekent dit de start van de nieuwbouw in 2013. Dit vindt plaats op het terrein van voormalig melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe in Leeuwarden. Wethouder Deinum: “Het is in een moeilijke periode als deze toch een geweldige investering in de kennisbasis van de stad. Het is goed voor de werkgelegenheid, de stad en de provincie”. Burgemeester Crone: “Deze enorme investering en de positieve ontwikkeling die Culturele Hoofdstad 2018 met zich meebrengt, maken dat Leeuwarden en Fryslân ook Europees op de kaart staan”.

 

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen