LAUWERSOOG - In restaurant Schierzicht in Lauwersoog werd de conferentie North Sea Fish georganiseerd door de gemeenten De Marne, Harlingen en Sluis en partners in binnen- en buitenland. Het project North Sea Fish heeft tot doel om via innovatie in de toeleveringsketens de kwaliteit van vis uit de Noordzee te verbeteren. Een duurzame vangst, versheid en onderscheidendheid van de vis spelen hierin een belangrijke rol. Keurmerk Waddengoud is sinds 2005 op vergelijkbare wijze succesvol in de duurzame Waddenvisserij.

Vissers Jan Geertsema en Barbara Rodenburg van de TS31 Internos waren in 2005 de allereerste gecertificeerde vissers die visten onder de Waddengoudnorm. Zij vissen voornamelijk op harder en zeebaars met staand want. Een manier van vissen waarbij met de hand netten worden uitgezet en binnengehaald. Ze gebruiken netten met grote mazen, zodat jonge vis er door kan glippen en de populatie in stand kan houden.

‘Jan tuurt over het ondiepe wateroppervlak om vis te spotten. Daarna is het hard werken om het net snel om de vis heen uit te zetten, zonder de vis weg te jagen. Als het net om de school vissen is uitgezet wordt de vis naar het net gejaagd door in het water te stampen, op het wateroppervlak te slaan en met de boot heen en weer te varen. De vis wordt één voor één uit het net gehaald. Kleine opbrengst van hoge kwaliteit vis met minimale impact op de natuur is het resultaat, aldus Barbara, eigenaresse van proeflokaal ‘t Ailand.

Ook labelen zij hun vis met ‘This Fish’. Dit is een traceerbaarheidssysteem waarmee de klant precies kan zien wie de vis gevangen heeft en waar dit is gebeurd. Via dit systeem kan de koper op internet tevens achtergrondinfo vinden over onder andere de vissers en de manier van vissen.

De richtlijnen van Waddengoud schrijven voor dat vangst van vis moet gebeuren in de Waddenzee of in zoetwater in het Waddenkustgebied of op de eilanden. Korte distributielijnen, weinig transportkilometers en strenge kwaliteitseisen zorgen ervoor dat Waddengoud gecertificeerde vis en visproducten van dagverse kwaliteit zijn. In de vangstmethodes en verwerking houdt men rekening met de natuur.

‘Op de manier maak je van vis een eerlijk kwaliteitsstreekproduct waarbij economie samen kan gaan met de natuur,’ aldus Henk Pilat van Stichting Waddengroep, keurmerkhouder Waddengoud.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen