Rombout Jongejans, een vergelijking trekkend tussen de Rolls Royce van zijn opa en het Woudagemaal, en Hilda Boesjes-Beljon, directeur van het Bezoekerscentrum.

LEMMER – ‘Deze dame doet er echt toe.’ Met die dame bedoelt Rombout Jongejans, annex met watersystemen en waterketenbeheer bij het Wetterskip Fryslân, het 100-jarige ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Hij vergelijkt dat ‘levend werelderfgoed op stoom’ – zo luidt de titel van het boek over de ‘eeuwlinge’ – met de Rolls Royce van zijn opa.

‘Prachtig om af en toe eens te gebruiken en in de totale kosten ook nog eens goedkoop,’ hoorde ik van de ondertussen negen jaar in Kûbaard wonende Jongejans. Vanwege de weercode ‘oranje’ op het moment van de boekuitreiking, kampte directeur Hilda Boesjes-Beljon als directeur van het van het Bezoekerscentrum Woudagemaal met een aantal afzeggingen van genodigden. Onder wie Harry Brinkman, burgemeester van werelderfgoed gemeente De Beemster. Waardige vervanger was zijn collega Dick Stellingwerf, nu nog een van de drie burgemeesters van De Friese Meren.

Tussen haakjes mijn voorspelling: aangezien zijn collega’s Mary Looman-Struijs van Skarsterlân en Willem Hoornstra van Gaasterlân-Sleat met pensioen gaan, lijkt het voorspelbaar dat Stellingwerf – evenals Hayo Apotheker in Súdwest Fryslân – in 2014 als nieuwe eerste man van De Friese Meren wordt benoemd. Stellingwerf nam het eerste boek over het Woudagemaal in ontvangst van de Friese dijkgraaf Paul van Erkelens.

‘Noem het maar een soort predicaat van volwassenheid,’ zo verwoordt Van Erkelens de combinatie van de boekuitreiking in het kader van de reeks over Werelderfgoederen, en de locatie – het nieuwe bezoekerscentrum – waar het ceremonieel plaatsvond. Kenmerk van het 208 pagina’s tellende en fraai verzorgde boek is volgens hem de mengeling over het ontstaan, ontwikkeling en gebruik van het imposante Lemster stoomgemaal. Beschreven als een van de meest bijzondere waterwerken in ons land, fungeert het nog steeds als enige werkende stoomgemaal ter wereld waaraan in 1998 de erfgoedstatus van Unesco is toegekend. Een achttal auteurs, onder wie chef-machinist Ido Boonstra heeft zich gebogen over de waterstaatsgeschiedenis, de bouw van het gemaal en de techniek er achter.

‘It is in prachtich boek wurden,’ oordeelt Aaltje Rispens, lid van het dagelijks bestuur van het Wetterskip.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen