Jaap Sonnenberg presenteert elk jaar een Wed. Joustra berenburgje aan de CdK.

LEEUWARDEN – Qua uitvoering is het nog de vraag of – de huidige recessie in aanmerking genomen – alle wensen in deze provincie gerealiseerd kunnen worden. Een feit is, gehoord CdK John Jorritsma, dat de provincie ‘leuke dingen’ kan doen met het NUON vermogen. Bijvoorbeeld om dat in te zetten voor de vernieuwbouw van Thialf en voor de IJshal Leeuwarden.

‘Maar we mogen het tafelzilver in ieder geval niet verkwanselen,’ zegt hij. Zoals van hem verwacht mag worden, is en blijft Fryslân voor hem de mooiste provincie, met Leeuwarden als mogelijk culturele hoofdstad van Europa. Zelfs de van broederlijke mensenliefde afgeleide voornaam Johannes kan daarvoor worden aangewend, nu Fryslân vier bekende Johannessen telt: zanger Rijpma die tweede werd in the Voice of Holland, gedeputeerde Kramer, directeur Boonstra van Wetsus en de CdK die kortweg John genoemd wordt, maar van wie de doopnaam Johannes is.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen