EARNEWÂLD – De band tussen Friesland en de familie Brenninkmeijer (C&A) is nog altijd hecht. Zo bezit de familie, met een vermogen van ruim 24 miljard euro een van de rijkste ter wereld, in Earnewâld een boerderij waar het talrijke kroost uit alle windstreken het hele jaar door naar toe trekt om er ongestoord te verblijven. Hun vakantieadres heeft een zakelijke dimensie gekregen met een overeenkomst die men sloot met de provincie, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea om 34 hectare cultuurgrond om te vormen en in te richten als natuurgebied, dat in het kader van de Regeling Particulier Natuurbeheer (PN) in eigendom van de familie blijft. De Brenninkmeijers zijn dus nu ook natuurbeheerders.

Foto: Stephen Brenninmeijer, Johannes Kramer en Paul van Erkelens trekken verwoed aan de touwen om de laadklep van het kraanponton te laten zakken als start van het particulier natuurbeheerproject.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen