HARLINGEN – Niet alleen uit bewondering voor de 1.300 roeiers en hun stuurlieden die met 135 sloepen de Waddenzee naar Terschelling overstaken, maar ook om bestuurlijk bij te praten. Ziedaar de reden waarom gemeentelijke delegaties zich graag door het bestuur van de HT roeirace laten inviteren aan boord van de Midsland van de sponserende rederij Doeksen.

Foto: Op het zonovergoten Wad: de nieuwe HT roeirace voorzitter Dirk de Boer en burgemeester Bert Wassink van Terschelling.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen