LEEUWARDEN – Tot 30 augustus is in Tresoar in Leeuwarden de tentoonstelling 100 Portretten te zien. De tentoongestelde werken zijn portretten van bekende Friese schrijvers als Rink van der Velde, Hein Faber, Sybe Sybesma, Tsjêbbe Hettinga en Abe Brouwer. Ze zijn onder het stof vandaan gehaald want ze komen uit de Tresoar-collectie die in het depot wordt bewaard en dus onbekend zijn voor het grote publiek. Anita van Os van galerie De Roos van Tudor ontrukte de schilderijen aan de vergetelheid. Sjoerd de Vries heeft met 30 werken een aanzienlijk aandeel in de collectie. Op de foto Tresoar-directeur Bert Looper, tentoonstellingsinrichter Anita van Os en collectioneur Foppe Huismans.

 

 

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen