Wie: Eise van der Sluis (49), geboren in Drachten

Woonplaats: Buitenpost

Was: Directeur van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Gemeentesecretaris Achtkarspelen, Directeur MKB Amsterdam/Randstad-Noord, Politiek adviseur Tweede kamer.

Is: Directeur LTO Noord

 

Waarom

LTO Noord benaderde mij voor de directiefunctie. Een geweldige uitdaging om voor ruim 15.000 boeren en tuinders in negen provincies boven de Maas actief te mogen zijn. Er komen veel maatschappelijke en economische uitdagingen op hen af en LTO Noord kan het verschil maken. Boeren beheren ruim 70% van ons landschap, zorgen voor ons dagelijks voedsel, zijn innovatief en onmisbaar rond uitdagingen als biodiversiteit, energievoorziening en duurzame kringlopen.

Hoe

Het executive search bureau SDH uit Nijmegen peilde begin 2018 mijn interesse voor de directiefunctie. Ik had het op dat moment prima naar mijn zin bij SNN dus het duurde even voordat het tot een gesprek kwam. Nadat ik als kandidaat voor de functie werd voorgedragen ging het snel. Er was direct sprake van een uitstekende  klik met het Algemeen Bestuur en de werkorganisatie van LTO Noord.

Verwachting

Ik verwacht vanuit mijn rol een bijdrage te kunnen leveren aan een eigentijdse en scherpe  lobby met impact voor boeren en tuinders . Daarnaast zie ik mogelijkheden om de verenigingskracht van LTO Noord  te vitaliseren waardoor LTO Noord voor zowel de leden als de overheid en kennis- en ketenpartners de voor de hand liggende spreekbuis is van alle primaire sectoren. Daarnaast kan LTO Noord met programma’s en projecten een bijdrage leveren om grote transities in de agrarische sector mogelijk te maken onder voor agrarische ondernemers verdedigbare economische randvoorwaarden.

Reacties

De meeste collega’s en partners in mijn netwerk gunden mij de overstap naar LTO Noord, nadat ik me ruim vijf jaar had ingezet voor de versterking en professionalisering van noordelijke samenwerking binnen het SNN. Sommigen waren verrast dat ik de overstap maakte naar belangenbehartiging van boeren. Op het terrein van belangenbehartiging was ik al eens acht jaar actief voor het midden- en kleinbedrijf in de Amsterdamse regio. Je zou kunnen zeggen dat de boeren aan de beurt waren. 

Joomla SEF URLs by Artio
Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen