friesjournaal logo

Miss Natuurbeheer Tineke de Vries, auteur Josefien Oude Munnink en gedeputeerde Johannes Kramer.
Miss Natuurbeheer Tineke de Vries, auteur Josefien Oude Munnink en gedeputeerde Johannes Kramer.

HARICH – Het bekt mooi – predatiefrustratie – maar was niet het onderwerp waarvoor Particulier Natuurbeheer Fryslân bijeenkwam. De bedreiging van vogels door roofdieren brengt wel ‘argewaasje’ teweeg. In landgoed-hotel Welgelegen, waar de particuliere natuurbeheerders bijeenkwamen, zei de Friese gedeputeerde Johannes Kramer het predatieprobleem te delen. Daarop reagerend kreeg Geert Peenstra, natuurbeheerder in het gebied Soarre Moarre bij Akkrum, dan ook veel bijval voor het idee om een film te maken waarin de emotie van vogels in de natuur in beeld wordt gebracht. Centraal stond overigens de presentatie van een boek over particulier natuurbeheer in Fryslân. Auteur Josefien Oude Munnink, wonend met haar partner Theo van Nood op it Eilân bij Grou, stelde een kleurrijk palet samen van de Friese particuliere natuurbeheerders. De pareltjes, ‘waar ze geen landschapspijn van kreeg’, beschreef Josefien in het fraai geïllustreerde boek ‘Natuur in eigen hand’. Weinigen weten overigens dat natuurgebied het meest door particulieren wordt beheerd. Merkwaardig, volgens Josefien, is dat bij de gevestigde organisaties een hardnekkig wantrouwen bestaat jegens de boeren, burgers en buitenlui met hun meer of minder grote natuurpercelen. In dat kader geldt Tineke de Vries als ‘miss natuurbeheer’.
,,Met mijn man Jan Henk van Dijk, verliet ik Sneek in 2007 om, met steun van de provincie, bij Elahuizen een natuurgebied van 15 hectare te beheren,’’ zo verwoordde Tineke de eerste stap. Met Romke Kinderman, die in 't Bûtenfjild bij Veenwoudsterwal 10 hectare laat groeien en bloeien, richtte zij vervolgens het Natuur Collectief Friesland op; ‘een club van eigenwijze mensen met particulier natuurbeheer als passie´.
,,Ook zij verdienen de ruimte,’’ aldus de in ‘zijn’ Gaasterland sprekende gedeputeerde Kramer. Hij liet weten dat er voor de provincie letterlijk en figuurlijk nog een terrein braak ligt.
,,Er moet namelijk nog 1.500 ha worden aangekocht om de mens dichter bij de natuur te kunnen brengen.” Noodzakelijk, gehoord de samenvatting van de tafelgesprekken die er op volgden. Daaruit kwam, zo stelde natuurboer Auke Stremler van het bij Jorwert gelegen Skrins, ook naar voren dat kinderen al op de basisschool meer bij ‘de natuur in het veld’ moeten worden betrokken.

 

Partners