friesjournaal logo

Fries Journaal
Kantoor: Gaestdyk 50, 8522 MX TJERKGAAST
0514-531891
redactie@friesjournaal.nl
www.friesjournaal.nl

Uitgever
Het Fries Journaal is een uitgave van Mentis Media
Kantoor: Gaestdyk 50, 8522 MX TJERKGAAST
0514-531891
redactie@friesjournaal.nl
www.mentismedia.nl

Redactie
Hoofdredacteur Albert van Keimpema >>
Verslaggever Jan de Kroon >>

Columnist Klaas Jansma
Columnist Egon Diekstra

Columnist Sjoerd Galema
Columnist Barbara van Beukering
Columnist Hans Wiegel

Columnist Pim Baljet

Kenniscolumnist – De Accountant – Van der Veen & Kromhout >>

Advertenties
Afdeling sales support 0514-531891
Advertenties dienen volgens protocol als cPDF te worden aangeleverd.
Voor specificaties kijk op de pagina adverteren in het Fries Journaal
Advertentiemateriaal aanleveren bij sales@friesjournaal.nl
Aanvullende informatie, stuur een mail naar sales@friesjournaal.nl
of ga naar de pagina adverteren.

Abonnement
Het aanvragen van een abonnement kan telefonisch 0514-531891 of stuur een mail naar abonnement@friesjournaal.nl
Aanvullende informatie en tarieven, ga naar de pagina abonnement.

Persberichten
Persberichten kunt u mailen naar redactie@friesjournaal.nl
Persfoto’s dienen als separate bijlage te worden meegeleverd in JPG-formaat. Resolutie min. 300 dpi.
Het Fries Journaal heeft altijd het recht om ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst- als beeldmateriaal.

Vormgeving
Mentis Media

DTP
Natasja van der Weg

Druk
SMG Groep

Online partner
Noordoost.nl

© Copyright
Niets uit het Fries Journaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Partners