friesjournaal logo

LEMMER – Het Prinses Margrietkanaal is per 1 februari 2012 toegankelijk voor grotere schepen. Scheepvaart met een diepgang tot 3.50 meter wordt van Lemmer tot aan Stroobos toegestaan. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor meer transport over water. Dit is het resultaat van de afronding van de eerste fase van het Friese deel van het project ‘Verruiming vaarweg Lemmer-Delfzijl’.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat. Door verdieping en verbreding wordt de vaarweg vlot en veilig gemaakt voor grotere schepen, vierlaags containervaart en beperkte tweebaksduwvaart.

‘Dit is een mooie opsteker voor de binnenvaart. Fryslân wil deze vorm van duurzaam vervoer de maximale ruimte bieden,’ zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

In de tweede fase van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl worden in totaal zes bruggen in Friesland vervangen. Deze fase loopt tot 2025. Als eerste wordt de brug bij Bergum vervangen. Ook wordt er ter hoogte van Bergum een aquaduct gebouwd als onderdeel van De Centrale As. Door het aquaduct van De Centrale As en de nieuwe brug Bergum contractueel aan elkaar te koppelen, kunnen er verschillende voordelen gehaald worden. Naast het voordeel voor de scheepvaart kan de koppeling ook financiële voordelen hebben tijdens de uitvoering. De werkzaamheden vinden van 2013 tot en met 2016 plaats.

Partners