directeur Hilda Boesjes-Beljon van het Woudagemaal, Afsluitdijk-projectleider Joost van der Beek, Paul van Erkelens en Louis Schouwstra.

LEMMER – De inlaat Teroelsterkolk bij het Woudagemaal is opgenomen in de permanente expositie over waterbeheer waarin het gemaal een verbinding legt met de (nieuwe) Afsluitdijk. Op de gevel van het gebouw is een infographic geplaatst die laat zien hoe boezem en polders zich verhouden tot het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Europa, en de Waddenzee. Over en weer wordt er tussen deze verschillende niveaus water bemalen (bij hoog water) en ingelaten (bij laag water). Dat is belangrijk voor de veiligheid, de scheepvaart en flora en fauna. Het waterniveau in de Friese boezem ligt gewoonlijk op 0,52 cm onder NAP. In de Afsluitdijk worden in 2020 nieuwe pompen gebouwd. Die hebben een bemalingscapaciteit van tien grote zwembaden per minuut.
De opening van de vernieuwde expositie werd in de Week van het Water (het Woudagemaal draaide) verricht door dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân en hoofdingenieur-directeur Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat samen met groep 8 van de Daltonschool St. Jozef in Lemmer.

Op de foto vlnr directeur Hilda Boesjes-Beljon van het Woudagemaal, Afsluitdijk-projectleider Joost van der Beek, Paul van Erkelens en Louis Schouwstra.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen