friesjournaal logo

Op de foto gedeputeerde Johannes Kramer, Brok, Vries en gedeputeerde Sietske Poepjes voor het document met zegel.
Op de foto gedeputeerde Johannes Kramer, Brok, Vries en gedeputeerde Sietske Poepjes voor het document met zegel.

LEEUWARDEN – Op 30 september 2017 was het exact 600 jaar geleden dat de Rooms-koning Sigismund de Friezen het vrijheidsprivilege gaf. Daardoor kon het Friese volk een zelfbestuur installeren. Er was niet langer een vorst die het hoogste gezag uitoefende en dat was een bijzondere positie in de Middeleeuwen. Andere kant van de medaille was wel dat de Friezen belasting moesten gaan betalen. Om de zelfstandigheid te herdenken is een replica van het vrijheidsprivilege gemaakt en die kreeg een plek in het Provinsjehûs zodat de bezoekers daar het document kunnen bekijken. Het origineel, eind vorige eeuw opgedoken in de archieven van Gelderland, ligt in de kluis van cultuurhistorisch centrum Tresoar. Commissaris Arno Brok onthulde de replica nadat historicus Oebele Vries en directeur Bert Looper van Tresoar lezingen over het privilege hadden gegeven. Brok pleitte bij de gelegenheid voor meer bevoegdheden van Friesland.

Op de foto gedeputeerde Johannes Kramer, Brok, Vries en gedeputeerde Sietske Poepjes voor het document met zegel.

Partners