Hielke Sybesma, burgemeester Marga Waanders, commissaris Arno Brok, voorzitter Jan-Michiel van der Gang van de Dokkumer Admiraliteitsdagen en Symen Jansma van TravelBird.

DOKKUM – Dokkum is een van de tien oude admiraliteitssteden van ons land en dat wil de stad weten ook. De Admiraliteitsdagen aldaar zijn een festijn zonder weerga. Ongelooflijk dat deze kleine stad aan de rand van Nederland zo’n gigantische, vijfdaagse happening op poten kan zetten.
,,Dit is een feest dat écht van, voor en vooral door de mienskip,’’ zei burgemeester Marga Waanders. Mienskip is het Friese woord voor gemeenschap. Het was het thema waarmee Leeuwarden en Friesland de status van Culturele Hoofdstad 2018 binnenhaalde. Wel, Dokkum laat zien dat de samenleving er leeft.
Voorzitter Jan-Michiel van der Gang: ,,Dankzij een groot leger van vrijwilligers en de spirit van de ondernemers zijn wij hiertoe in staat.’’

Foto: Opeengepakt in de knusse roef van de Dokkumer trekschuit: Hielke Sybesma, burgemeester Marga Waanders, commissaris Arno Brok, voorzitter Jan-Michiel van der Gang van de Dokkumer Admiraliteitsdagen en Symen Jansma van TravelBird.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen