friesjournaal logo

FREDERIKSOORD – Koning Willem-Alexander heeft het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, net over de grens met Friesland, opgeluisterd. Het is een bijzonder jubileum waar niet alleen aandacht werd besteed aan een uniek deel van onze vaderlandse geschiedenis, namelijk de Koloniën van Weldadigheid, maar eveneens aan de nieuwe visie op de toekomst van de Maatschappij van Weldadigheid. Namelijk door het gebied in de toekomst te ontwikkelen als een proeftuin van sociale vernieuwing. In museum de Koloniehof wordt het unieke verhaal beleefd.

In 1818 ging de visionaire idealist Johannes van den Bosch met steun van Koning Willem I iets doen aan armoedebestrijding in de stedelijke gebieden. Hij streefde naar een ‘maakbare samenleving’. Hiervoor richtte hij de Maatschappij van Weldadigheid op en stichtte hij zijn eerste proefkolonie in Frederiksoord in Drenthe, genoemd naar Frederik-Hendrik van Oranje-Nassau. Daar bood hij arme gezinnen huisvesting, werk, scholing en zorg. In de arme veenkolonie werd de basis gelegd voor onze verzorgingsstaat van nu en waarvan de sporen nog steeds markant zichtbaar zijn in het landschap. 

Het bezoek van de Koning begon in Huis Westerbeek, waar Van den Bosch zijn plan ‘De Verhandeling’ uitwerkte.  Geïnspireerd op het gedachtegoed van Van den Bosch wordt in de voormalige Tuinbouwschool In 2019 de Academie voor wonen, werken, zorgen en leren geopend: een proeftuin voor sociale vernieuwing. Afsluitend beleefde de Koning het theaterspektakel ‘200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’. De voorstelling is door Tom de Ket van het Pauperparadijs speciaal voor deze gelegenheid geschreven. 

Partners