friesjournaal logo

HEERENVEEN – Een vrachtwagencombinatie is niet standaard. Meestal moet hij voldoen aan de wensen en eisen die de vervoerder aan zijn logistieke activiteiten stelt. IJntema Carrosseriebouw in Heerenveen bouwt en levert maatwerk. In 2017 bestond deze gespecialiseerde onderneming 140 jaar. Men kan dus bogen op een lange historie en op heel veel ervaring. Het jubileum werd gevierd met een open dag waar veel mensen op af kwamen. Vrachtwagenmaterieel spreekt nu eenmaal tot de verbeelding en het bouwen ervan is een stoer vak.

In het lange bestaan van het bedrijf heeft er altijd een IJntema aan het roer gestaan. De voorgeschiedenis gaat trouwens nog veel verder terug, tot in de Napoleontische tijd. In 1808 vestigde zich een zekere Jochem Deinum, zo had hij zich laten inschrijven, als wagenmaker in Workum. Vervoer over de weg was belangrijk geworden omdat door de oorlog met Engeland de vrachtvaart vrijwel stillag. In 1852 nam Sietze Ketelaarde zaak over. Op zijn beurt droeg hij de onderneming weer over aan een kleinzoon van de oprichter, Andries Deinum. Boerenzoon Obe IJntemauit Tjerkwerd kwam rond 1860 naar Workum want hij wilde geen boer worden. Hij werd boerenknecht, maar veel liever maakte hij wagens. Daarom verhuurde hij zich aan Deinum. Obe bleek een prima vakman die de mooiste panelensjezen, kapsjezen, tilbury’s en andere rijtuigen bouwde. In 1877 nam hij het bedrijf van Deinum over en was de basis gelegd voor de huidige onderneming. Zoon Haentje Jantrad in 1919 in de voetsporen van zijn vader. Door de opkomst van gemotoriseerd verkeerd werden er bussen gebouwd. Vijf jaar later begon Haentje een garage en was het bedrijf, gestoeld op twee poten, klaar voor een nieuwe toekomst. Echter, in de crisisjaren dertig raakte het bedrijf failliet toen enkele bussen niet werden betaald. In 1934 kon er op naam van kleinzoon Obe jr. een doorstart worden gemaakt… Vijftien jaar later namen Haentje’s zonen Wieger(1922-1976) en Obe(1915-1985) het bedrijf over. Wieger de carrosserieafdeling en Obe de garage. Vanaf de jaren 70 was het de beurt aan de vierde generatie. Hansen Bauke IJntemavolgden vader Wieger op en Joost IJntema en zwager Henk Bangma hebben de garage voortgezet. Thans is Bauke na de terugtreding van broer Hans enig directeur en aandeelhouder van IJntema Carrosseriebouw. Hij wordt op kantoor bijgestaan door zijn echtgenote Sandri. Inmiddels staat de vijfde generatie klaar. Hun nog studerende zoon Hemmois regelmatig in de fabriek aan de slag. Dat alles onder de goedkeurende blik van de nog in leven zijnde beppe Ticky(95), de weduwe van Wieger.

Door de plotselinge dood van zijn vader (hij overleed op 53-jarige leeftijd aan een hartaanval) werd Hans (64) na militaire dienst voor de leeuwen gegooid. Later kwam zijn acht jaar jongere broer Bauke in het bedrijf. Gezamenlijk hebben ze de schouders eronder gezet. 

Verhuizing van Workum naar Heerenveen

In 1988 namen ze een belangrijk besluit: de verhuizing van Workum naar Heerenveen. Dat deden ze op advies van onder andere Hero Portena, een van de opdrachtgevers. 

Bauke: ,,Hij zei dat er in het IJsselmeer geen vrachtauto’s rijden, waarmee hij bedoelde dat Workum geen achterland had en geïsoleerd lag. Daarin had hij natuurlijk gelijk. Het zette ons aan het denken en wij opteerden voor Joure, maar daar kregen wij geen medewerking van de gemeente. Toen wij op een Focwa-vergadering autospuiter Anno Kuperusen schadehersteller Jan de Jongtegen het lijf liepen, zij waren er al gevestigd en wilden uitbreiden, en hen op de hoogte brachten van ons voornemen, hebben we het plan opgevat om samen op te trekken. Onder burgemeester Herman Reinderswas dat snel voor elkaar. Zo is Carrosseriecentrum Heerenveen ontstaan. Wij speelden elkaar de bal toe en nog steeds werken we goed samen.’’

Klant-specifiek werk

Bleef voorheen het meeste werk beperkt tot de provincie (95%), tegenwoordig is het werkgebied door de sanering in de bedrijfstak de afgelopen jaren uitgebreid tot de hele noordelijke regio. Het klant-specifieke werk dat IJntema levert heeft daar trouwens ook aan bijgedragen. Het bedrijf is met name sterk in het gespecialiseerde traject in alles wat er op een chassis kan: bedrijfswageninrichtingen, carrosserieaanpassingen, containersystemen, gesloten carrosserieën, glastransport, kippers, koelcarrosserieën, kraanwagens, open laadbakken, schuifzeilcarrosserieën, wisselsystemen met afzetbakken, mobiele werkplaatsen, distributiecombi’s, cabinebouw. 

,,Precies dat doen wat de klant wil, en dan meedenken en het aandragen van oplossingen, daar ligt onze kracht. Dan wordt automatisch je markt breder, groter en meer verspreid,’’ stelt Bauke.

Is het werk veranderd?

Niet wezenlijk, laat Bauke weten, maar er wordt minder gelast dan vroeger en meer gelijmd. 

Bauke: ,,Het blijft ambachtswerk, al werken we nu op basis van CAD en hebben we per opdracht geen tien tekeningen meer nodig. Nog steeds voeren wij complexe opdrachten uit waarin wij het verschil kunnen maken. En dat maakt het werk leuk en uitdagend. Wij maken weleens hetzelfde, maar dat houdt dan bij een serie van vijf, zes wel op.’’

Zoals zoveel bedrijven in de techniek heeft ook IJntema behoefte aan vaklui zoals tekenaars, constructeurs, projectleiders en monteurs: ,,Wij hebben meer aanvraag dan we aankunnen. Als wij ons bestand van twintig personeelsleden niet kunnen uitbreiden is het niet mogelijk door te groeien. Natuurlijk leiden wij zelf mensen op, maar extra vakmensen die geschoold zijn of ervaring hebben zijn welkom. Er is wat dat betreft concurrentie met andere bedrijven. Zo is laatst onze chef-werkplaats teruggekeerd naar het landbouwmechanisatiebedrijf waar hij vandaan kwam.’’

Partners