friesjournaal logo

GROU – Grou heeft er een heel stuk water bij. Een lap grond van 25 hectare tussen de Sitebuurster Ee en het Pikmeer is weggegraven waardoor het Súderburds Wiid ontstond. Meer ruimte dus voor de zeilers, zoals gedeputeerde Johannes Kramer tijdens de presentatie in restaurant De Vrijheid liet weten.

,,Maar wat nog belangrijker is: we kunnen een prachtige rondje maken bij het skûtsjesilen,’’ zei voorzitter Jan Feike Hoekstra van de Kommisje Grou. Hopelijk blijft men de beruchte flessehals van de Tynje in de route opnemen want nergens scheren de skûtsjes zo fraai langs de boorden als daar. Wel is het een uitkomst dat alle recreatievaart hier niet meer perse doorheen moet.

Voor Grou was de opening van het nieuwe water een hoogtijdag want een lang gekoesterde wens van de drie (!) plaatselijke watersportverenigingen – de deftige Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo (1848, de oudste van het land), de meer prestatief ingestelde Koninklijke Watersportvereniging Frisia (1860) en de Grouster Watersport (GWS, 1935) voor de gewone man – ging in vervulling. Het statenjacht Friso voer fier onder vol tuig met in het kielzog een grote vloot van Friese jachten en boeiers, maar ook de dorpseigen GWS-schouwen, de ‘arbeiderszeilbootjes’, waren op het water aanwezig, evenals vele pleziervaartuigen. 

Commissaris Arno Brok, getooid met schipperspet, nam de vlootschouw af. Iedereen mocht voorbijvaren maar natuurlijk werd de vloot aangevoerd door de ronde- en platbodemjachten. Op het statenjacht stond ook een van zijn voorgangers Ed Nijpels.

,,Ik ben uitgenodigd want als oud-commissaris ben ik lid van Oostergoo,’’ zei hij. Oostergoo, een club van blauwe blazers weten wel wie ze aan boord halen.

Na de opening was er nog een muzikale oorlam op het starteiland waar Piter Wilkens de gasten toezong.

Het Súderburds Wiid is onderdeel van het herinrichtingsproject Swette-De Burd. Een project waarin natuur, landbouw, recreatie en water samenvloeien. Er is zo’n 300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd met zeven kilometer aan nieuwe kaden en oevers. Dit kan alleen in het rijke Fryslân. De investeringen lopen tegen de acht miljoen euro. De bestuurscommissie Swette-De Burd voerde het werk uit in samenwerking met de provincie, de gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. 

Partners