friesjournaal logo

foto Simon Bleeker

SCHETTENS – Na vier eeuwen is met de grandeur van een 17e-eeuwse rouwstoet en met militaire eer Schelte van Aysma herbegraven. In de kist op de affuit liggen de stoffelijke resten van de kolonel die in 1637 vocht tegen de Spanjaarden en tijdens de Tachtigjarige Oorlog sneuvelde bij het Beleg van Breda. De resten werden vorig jaar bij toeval gevonden toen de kerk van Schettens werd gerestaureerd. Daarbij kwam de grafkelder van de Van Aysma’s bloot te liggen die in 1865 voor het laatst is bezocht. Van Aysma, die woonde op Osingastate in Schettens, is bijgezet in deze gerestaureerde kelder. DNA-onderzoek wees uit dat er nog één nazaat is van de Friese edelman: de berooide Frans van Aysma (74) uit Apeldoorn. 

Partners