friesjournaal logo

De broers Peter (links) en Thomas van Zuiden met in hun midden de koning van de 165ste PC Allard Hoekstra. Achter het winnende partuur PC-voorzitter Ids Hellinga in de bestuurstent. (foto Martin de Jong)

FRANEKER – De koning van de 165ste PC op It Sjûkelân in Franeker was een zoon van de stad: Allard Hoekstra. Voor het thuispubliek werd hij door de jury als beste van het partuur beoordeeld. Het winnend partuur bestond verder uit de broers Peter en Thomas van Zuiden uit Tjerkwerd en Bolsward. Mannen van de graslanden dus en niet van de klei waarop de meeste kaatsers zijn opgegroeid.

Voor burgemeester Hayo Apotheker was het een van zijn laatste folkloristische hoogtepunten in Friesland. Althans, in zijn rol van bestuurder. In november vertrekt hij namelijk als waarnemer van de Waadhoeke, een gemeente met een vreemde naam want de grenzen reiken tot aan Winsum toe en dan zit je midden tussen de fierljeppers van de Greidhoek. Op het FK daar was Hayo uiteraard ook present. Hij mag graag aanwezig zijn op zulke evenementen. Zowel bij het kaatsen als bij het fierljeppen keek hij vanaf een provisorische houten tribune toe. Niks geen dure lounges, gewoon tussen het volk. Hayo vindt het mooi. En anderen ook, want notabelen en celebrity’s komen graag naar de hoogtijdag. 

Oud-makelaar Folkert Popma was altijd de man die hen inviteerde. Door zijn broze gezondheid is jurist Pieter Tuinman, net als Folkert lid van de sociëteit Heeren 17 die altijd op Lauswolt bijeenkomt, nu hun begeleider. Folkert was nog wel even present tijdens de eerste omloop en ging toen terug naar Leeuwarden. 

Het zijn vaak dezelfde figuren die op de eerste rijen zitten: Boele StaalCor van Zadelhoff en Kees Storm (vroeger Aegon). Normaal gesproken zou Cor Boonstra tussen hen in zitten maar de oud-topman van Philips had verplichtingen met zijn Hansje. Volgend jaar hoeft hij niet ver te reizen naar de PC want hij heeft in Harlingen het voormalige waterschapsgebouw aan de Noorderhaven gekocht. Dat wordt momenteel verbouwd. Cor van Zadelhoff, die twee weken in Friesland verbleef en alle hoogtepunten beleefde, werd er rondgeleid. Volgens hem wordt het prachtig. 

Hij begrijpt vriend Cor wel: ,,Friesland is een schitterende provincie om te wonen. Ik zou bedrijven adviseren zich hier te vestigen. Alle factoren zijn aanwezig voor een optimaal werkklimaat: goede infrastructuur, geen files, een mooie natuur, een schone lucht, gemotiveerde mensen, een prima uitstraling, prachtig en nog betaalbaar wonen. Denk toch na!’’ 

Gastheer was Ids Hellinga, de voorzitter van de PC en in het dagelijks leven directeur van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Overigens is de PC, van 1853 en het oudste sportevenement van ons land, ook koninklijk. Een speciale PC vanwege culturele hoofdstad werd het niet. 

,,Wij hoeven dat niet te doen want de PC is al Friese topcultuur op zich, net als al die andere hoogtepunten zoals het fierljeppen, het skûtsjesilen en de concoursen hippique,’’ vertelde hij. (AvK)

Partners