friesjournaal logo

Show van de uit het zuiden des lands afkomstige Romeinse strijdwagen die uitgerekend een grote stalen toorts (zonder vuur op last van de brandweer) omver reed. Achterop ‘in de kont hangend’ bestuurslid Theo Jansma.

SUMARDERHEIDE –  De stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel kon ondanks de hittegolf  met voldoening terugkijken op haar twee paardendagen. Zij het wel dat de publieke belangstelling iets minder was dan de 5.000 belangstellenden van de voorgaande keren. ,,Foar in soad minsken is 't in bytsje te waarm,’’ zei bestuurslid Jelle Wymenga. Zijn bestuurlijke collega Theo Jansma denkt dat de mensen ook een beetje ‘evenementen moe’ worden vanwege de vele activiteiten in het kader van LF2018. 

,,Mar geweldich is it hjir wol en sokke moaie hynders yn de ring,’’ luidde het vriendelijke oordeel van de nieuwe burgemeester Jeroen Gebben, in de broeihete VIP-tent zittend naast de eveneens in donker pak geklede CdK Arno Brok

Sumarderheide, gelegen in het vroegere gebied van de heidepiken, mag zich gelukkig prijzen met de Fryske hynders die er jaarlijks aangespannen, onder het zadel en voor de keuring van de fokvereniging ‘Ta it Behâld’ komen opdraven. 

,,Se fûnen hjir dat Garyp en Burgum net alles hoechde en ek fanwege de fúzje fan trije ferienigingen binne wy hjir yn in stik lân fan Holwerda terjochte kaam,’’ sprak de in die contreien in vee èn paarden handelende Jelle Wijmenga. Met zijn medebestuursleden toonde hij zich content over de financiële ‘stipe’ van het bedrijfsleven. Alles moet daar namelijk van bekostigd worden, want het publiek mag gratis het veld op. In Johannes Bosgra uit Hardegarijp – als boerenzoon ooit op avontuur in Ontario – heeft het bestuur een van de grote sponsors van het eerste uur. Hij werkte 45 jaar geleden al mee aan de Fokdagen in Burgum en nu hebben de Hynstedagen ‘op Sumarderheide’ in hem een trouwe sponsor. 

,,In 1973 had ik al de eerste ster- en kroonmerrie,’’ aldus Bosgra die inmiddels 120 veulens heeft groot gebracht. Van zijn hobby heeft hij werk gemaakt. De door hem gestichte zaak in grasmaaiers groeide namelijk uit tot een bedrijf in ruitersportartikelen, paardentrailers, tuin- en parkmachines en landbouwmechanisatie dat nu bijna drie hectare omvat, waarvan 7.000 m² overdekt. De dochters Gretha en Ciska vormen thans de directie, met heit (67) uiteraard als steun en toeverlaat. Zijn quote ‘ondernemen is ook sport’ mag niet onvermeld blijven, want daar heeft de 17 medewerkers tellende Bosgra BV mee bereikt dat ruitersportartikelen all over the world worden geëxporteerd. Nauwlettend volgde hij de verrichtingen op het concoursveld, waar de stallen van de Okkema's en de Minkema's om de hoogste eer bij het tuigen streden. Sybren Minkema en zijn vrouw Jolanda Schreuder – dagelijks actief als bedrijfsarts – gingen er ditmaal met de hoogste eer in al hun rubrieken vandoor. Met Filou S. troefde Jolanda de combinatie Sybren/Chrisvan Wylpster Pragt af. 

,,Se wie dúdlik better,’’ aldus Sybren, onderwijl beide paarden douchend met water uit de eigen transportwagen. Van de veertien paarden van stal Minkema in Frieschepalen kwamen er die dag zes in actie. 

Sybren: ,,Mei mear hynders kin hast net, want mei de tarieding en opromjen thús binne wy yn totaal trije dagen yn tou.’’ Hij en Jolanda behoren tot de echte ‘hynsteminsken’. (JdK)

Partners