friesjournaal logo

Boer Sjoerd Galema, winkelier Erik Kooistra, consultant Sjoerd IJdema (Partoer) en docent Martin Wijnia voor de oude Zuivelschool in Bolsward.

BOLSWARD – De oude Zuivelschool in Bolsward (gesticht in 1904) was een kweekvijver voor talent dat overal ter wereld op allerlei posities tot wasdom kwam. Soms wordt met weemoed teruggedacht aan deze fameuze opleiding in levensmiddelentechnologie die later is opgegaan in het HBO in Leeuwarden (Van Hall Larenstein). Maar zwelgen in nostalgie is niet goed voor een toekomstgerichte visie. En dus koppelt een kwartet mannen – Súvels uit Bolsward– een foodcongres aan een reünie. Dit alles in een tijd dat landbouw, natuur en voedselwinning- en productie een veelbesproken onderwerp is.

Het congres gaat over de uitdagingen waar boeren, de foodindustrie, de retail en het onderwijs op korte termijn voor komen te staan. 

Voorzitter Sjoerd IJdema: ,,Tegenwoordig vormen de boeren, de zuivelindustrie en alle voedselproducerende bedrijven een enorme economische kracht in Noord-Nederland. Dat inspireert tot dit initiatief. Maar dan wel in Bolsward natuurlijk,’’ aldus IJdema namens Frisian Foodture, zoals het congres heet.  

Vrijdag 5 oktober, de dag waarop de Dutch Agri Food Week begint, vindt het congres plaats. Er worden meer dan 500 deelnemers verwacht uit de hele (inter)nationale voedingsbranche. 

,,Overal in de foodbranche kom je mensen tegen die zijn afgestudeerd aan de Zuivelschool. Die nemen nu prominente posities in binnen de keten. Mooi om die mensen weer eens terug te halen naar het hart van de greidhoek. Met de blik vooruit en samen werken aan duurzame voedselveiligheid en voedselverspilling voorkomen,’’ zegt Erik Kooistra van de Bolswarder Jumbo Supermarkt.   

Melkveehouder en voorzitter van VNO NCW Friesland, Sjoerd Galema, verwacht veel inspiratie op te doen bij het onderwerp ‘zuivel’: ,,Er speelt van alles in de branche: kiezen voor bulk of biologisch, de natuurinclusieve landbouw en de macht van het winkelschap. De zuivelbedrijven in Noord-Nederland laten zich vertegenwoordigen door de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). Zij innoveren volop en dat leidt tot nieuwe markten en inzichten. Zo weten we nu al wat straks op ons bordje ligt, letterlijk en figuurlijk.’’   

De dag voor het congres is het Bolletongersdei in Bolsward. 

,,Een uitstekend decor voor een grootse reünie,’’ aldus Martin Wijnia, eerst werkzaam bij de Zuivelschool en nu bij diens rechtsopvolger, hogeschool Van Hall Larenstein. 

,,De Bolswarder Zuivelschool behoort tot de wortels van de Friese kenniseconomie. In een periode van ruim honderd jaar werden een paar duizend zuivelexperts en later levensmiddelentechnologen opgeleid in de Friese Hanzestad. De reputatie van de Zuivelschool gaf Bolsward de dynamiek van een studentenstad en vervulde de stad met trots. Als bestuur zijn we er nu al trots op dat tientallen voormalige studenten zich nu inzetten om alle studenten van toen te mobiliseren samen Frisian Foodture te vieren,’’ aldus Wijnia.  

Tijdens het congres staan vijf onderwerpen centraal; voeding in relatie tot gezondheid (‘We eten ons ziek’, aldus Wijnia), het verdienmodel en data, food waste & footprint, zuivel en natuur inclusieve landbouw. Frisian Foodture ‘18 wordt ondersteund door verschillende organisaties. Samen met de initiatiefnemers streven zij hetzelfde doel na; Bolsward en Fryslân positioneren als een inspirerende, toonaangevende voedingsbodem voor food, foodproductie, ontwikkeling, onderwijs en innovaties. 

Kennis en expertise zijn volgens Galema keihard nodig om de snelgroeiende wereldbevolking verantwoord en duurzaam te voeden: ,,Niet jij-bakken, maar antwoorden geven.’’ 

Partners