friesjournaal logo

Kiwanis-bestuursleden blij met de cheque van € 11.000: Rinse Bleeker (directeur Sportstad Heerenveen), Wijtze de Jong (manager Bureau Zelfstandigen Fryslân), Dirk-Yeb Reitsma (centrummanager Vrouw, Moeder en Kind), kinderarts Stefan van Dorth, Frank Nijholt (dga Sparq Balustrades/OnLevel glasbalustrades) en René de Vries uit Oranjewoud, gezagvoerder bij de KLM.

HEERENVEEN – Een ziekenhuis krijgt (uiteraard) geen zorggeld voor een sfeervolle inrichting. Toch is dat op een kinderafdeling niet onbelangrijk. Het is al begrotelijk dat een kind ziek is en in een ziekenhuis moet verblijven, dan gun je de patiëntjes op z’n minst een gezellige entourage,

zoals in de eigen slaapkamer. De Kiwanis Club Heerenveen vond het daarom belangrijk om tijdens de Herfstproeverij in restaurant De Koningshof geld te doneren aan ziekenhuis Tjongerschans. Het streefbedrag was € 15.000 want dat kost de hele operatie. Bijna alle wensen kunnen worden vervuld want aan het eind van de culinaire happening kon een cheque van € 11.000 worden overhandigd!

Kinderarts Stefan van Dorth van Tjongerschans bracht de tweehonderd aanwezige ondernemers en managers in een gulle stemming.

Hij zei: ‘We willen voor de kinderen een prettige plek creëren met een warme sfeer. Uit eigen ervaring kan ik zeggen hoezeer kinderen dat op prijs stellen. Het is ook belangrijk dat ouders in het ziekenhuis bij hun kind kunnen blijven slapen. Ook als het nog hele jonge kinderen zijn. Dan kunnen ze op de wiegenkamer hun kind voeden. Heel belangrijk voor de binding tussen ouder en kind. Dat alles komt de zorg ten goede. Dit geld wordt dus goed besteed. Van kinderen die op een eenpersoonskamer liggen wil je niet dat ze in een kille, kale ruimte verblijven met alleen leidingen, monitors en tl-licht. Dan kun je met sfeerverlichting en een warme aankleding al veel doen. Je wil het ze aangenaam maken. Ouders maken zich dan minder zorgen en het maakt ons werk makkelijker.’

Chris Kalsbeek van het Ronald McDonald Huis bij het MCL kwam vertellen dat ouders een gezellige omgeving en faciliteiten als een ouderkamer, een koffieautomaat, telefoon, tv en computer heel erg waarderen.

Partners