friesjournaal logo

Foto vlnr: Roland Messing (logistiek manager), Bertus de Jong (Timmerfabriek De Jong), Jos Paques (Paques Balk), toenmalig burgemeester Magda Berndsen van Súdwest-Fryslân (zij opende de route), Edse Wiersma (vroeger ’t Ponkje), galeriehoudster Iris ten Cate en haar man Loek Hogenhout in een nauwe steeg in Woudsend.

WOUDSEND – Watersportdorpen zijn vaak dichtbebouwd en liggen van oudsher geïsoleerd. Deze dorpen worden gekenmerkt door stegen en gloppen die verbindingen vormen tussen water en dorpskern. Woudsend is er een voorbeeld van. In dit dorp zijn negentien stegen.

Het bracht Dorpsbelang-voorzitter en communicatieadviseur Loek Hogenhout op het idee om er een route van te maken. Dat is uitgewerkt met de bewoners, de gemeente en de Historische Kring Woudsend. Elf stegen zijn er uitgezocht – sommige lopen dood of zijn niet zo interessant – en nu heeft het dorp dus haar Elfstegentocht! De stegen lopen vanaf het water omhoog want Woudsend is gebouwd op een zandopstuiving. Op 23 paneeltjes staan historische aanduidingen en beschrijvingen. Elke steeg heeft zijn eigen verhaal maar had niet altijd een naam en is in 1988 in veel gevallen genoemd naar een ambacht of een beroep: Beurtfeartsteech, Smidsteech, Seilmakkersteech, Blokmakkersteech, Fiskersteech, Hellingsteech en Kapiteinsteech. 

Dit is nou de manier om de allochtone gast, maar ook de autochtone want we weten vaak verrekt weinig van onze eigen omgeving, een aantrekkelijk toeristisch product te bieden in de vorm van een wandeling met vele kleine ontdekkingen. Je bent er anderhalf uur zoet mee. Er was ook weinig (geld) voor nodig. Een opknapbeurtje hier en daar, onkruidvrij maken en een lantaarn. Woudsend als openluchtmuseum laat het verleden herleven.

Partners