friesjournaal logo

SURHUISTERVEEN – Hoe stimuleer je vrijwilligers? Dat was het thema van een bezoek dat verenigingsbestuurders aan Dalstra Reizen in Surhuisterveen brachten. Deze touroperator verzorgt ondermeer het vervoer van veel (sport)verenigingen en daar lag dus een link. Verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Dat heeft Dalstra Reizen maar al te goed in de gaten.

Als gastspreker was erevoorzitter Riemer van der Velde van sc Heerenveen uitgenodigd. Dat mag dan een topclub zijn, ook Heerenveen steunt op een groot korps van mensen dat zich al dan niet tegen een kleine vergoeding vrijwillig inzet. Van Riemer is een treffende uitspraak bekend: als je als bestuurder geen vrijwilligers weet te vinden, moet je stoppen.

Tegen deze achtergrond werd hij ooit voorzitter van vv Bakkeveen, waar een gebrek aan motivatie was. Riemer beloofde binnen een dag tien vrijwilligers voor de kantine te hebben en die waren er de volgende dag.

Iemand die door niemand uit het dorp erbij werd gehaald, die sociaal een beetje alleen stond, kreeg weer zelfvertrouwen en zelfrespect toen Riemer bij hem aanklopte: ‘Die man zag alleen al het verzoek als een vorm van waardering. Hij was net als veel anderen nog nooit voor iets gevraagd.’

Om vrijwilligers aan je te binden moet je volgens Riemer drie dingen doen: verantwoordelijkheid geven, waardering tonen en helder communiceren. Het zijn kernzaken die aan de basis liggen van de kracht van het vrijwilligerskorps van Heerenveen. Maar gemakkelijk gaat vrijwilligers werven niet altijd, bleek uit reacties van aanwezigen. Met name penningmeesters zijn moeilijk te vinden. Velen durven een dergelijke functie niet aan omdat men hoofdelijk aansprakelijk voor de gang van zaken kan worden gesteld.

Riemer van der Velde was om nog een andere reden geïnviteerd, namelijk in zijn rol van voorzitter van het Jopie Huisman Museum. Dalstra Reizen is lid van het ondernemersatelier van het museum, dat eveneens draait op een groot team van loyale vrijwilligers. Ze zijn de kurk waar het museum op drijft. Ze hebben bovendien een meerwaarde, liet Riemer weten, refererend aan een bezoek dat hij bracht aan het Fries Museum, dat in tegenstelling tot het Jopie Huisman Museum wel wordt gesubsidieerd en waar louter betaalde krachten in dienst zijn.

Riemer: ‘Ik kwam daar en ik werd niet welkom geheten. De medewerker achter de balie had een ongeïnteresseerde houding en er kon nog geen asjeblieft van af. Een plezierige rondgang werd me niet gewenst en er werd me geen gids meegegeven. De ontvangst stond in schril contrast tot wat de bezoekers in het Jopie Huisman Museum gewend zijn. Vrijwilligers geven warmte en ze zijn gemotiveerd.’ Bij Dalstra Reizen hangen litho’s van schilderijen van Jopie. Dat is een manier het museum onder de aandacht te brengen om het jaarlijks aantal bezoekers van 53.000, waarmee het Jopie Huisman Museum nummer één is in Friesland, op peil te houden.

Vervolgens werd een rondleiding gegeven door het bedrijf, dat over 30 touringcars beschikt, door heel Europa rijdt en wereldwijd reizen aanbiedt naar een groot scala aan bestemmingen. Een knappe prestatie om vanuit Surhuisterveen zo’n positie te hebben opgebouwd.

Partners