friesjournaal logo

HEERENVEEN – In een verzekeringswereld waarin de baren woeliger zijn geworden, is Kuiper Verzekeringen in Heerenveen als een rots in de branding blijven staan. Daar was wel even een zoektocht voor nodig: was de positie wel zo sterk als gedacht?, was het toekomstperspectief wel zo glorend

als op gerekend?, was de intrinsieke kracht van een familiebedrijf na de groei nog even groot als voorheen?, en vooral: had Kuiper nog voldoende betekenis nu het verzekeringslandschap zo veranderd is?

Na het doorlichten van het eigen bedrijf en de bedrijfscultuur en het maken van een dwarsdoorsnede van de 72 mensen die er werkzaam zijn, wilde de onderneming antwoorden op al die vragen. Je moet tenslotte kritisch naar je zelf blijven kijken. Wel, de vragen stellen waren ze beantwoorden. De analyse was dat Kuiper Verzekeringen juist in de moderne tijd een onderscheidende rol vervult. De conclusie luidt: dicht bij je zelf blijven en alleen groeien als dat proces wordt beheerst.

Met een fris en zelfverzekerd gemoed kan men verder. Volle bak.

Wat zijn zoal die veranderingen die op ons af zijn gekomen?

Ten eerste is de dominantie van de grote verzekeraars, waar ook een bedrijf als Kuiper polissen onderbrengt, flink toegenomen. De verzekeringswereld is gaan lijken op de autowereld waarin importeurs steeds meer voorschrijven hoe dealers moeten opereren. 

De rol van de tussenpersoon is in de verzekeringssector naar de achtergrond gedrongen. Dat betekent dat de klant een pion op het schaakbord is geworden: nauwelijks invloed, heen en weer geschoven worden. Dat heeft de gemiddelde klant ook mede aan zichzelf te danken. Men weet de (digitale) weg te vinden en men wil snel en gemakkelijk. Er is natuurlijk niks op tegen dat men kiest voor een klik op een toetsenbord. Maar dan is de vraag wel gerechtvaardigd of je nog positie hebt, of je nog goed gedekt bent tegen risico’s; de kern van het verzekeren.

Een gevolg van de schaalvergroting in de sector en de meer directe relatie tussen verzekeraar en verzekerde, is dat er gestandaardiseerde verzekeringsproducten op de markt zijn gekomen die door tussenpersonen klakkeloos aan klanten worden aangeboden. De financiële dienstverlening staat onder druk. Maatwerk wordt in de geschetste scenario’s niet meer geleverd. Het gevaar van onvoldoende verzekerd zijn of juist overlap, wordt groter. 

Algemeen directeur Jacco Kuiper: ‘Bij standaardisering zit de kennis in de computer. Er wordt niet meer out of the boxgedacht, terwijl die box ook nog eens steeds kleiner wordt. Men denkt zwart-wit.’

Collega Bert Zwier van de divisie Zakelijk vult aan: ‘Advieskantoren werken veelal met standaardproducten. Dan kun je “advies” tussen haakjes gaan zetten.’

Maar ondernemers en kritische consumenten willen juist wel buiten de geijkte kaders denken. Daar zijn ze ondernemer of zelfstandige voor. Als geld en goed wordt opgebouwd geeft dat zorg. Dan wil je overwegen en goede beslissingen nemen. 

Commercieel manager Jacco Schipper: ‘Verzekeren is een onderdeel van ondernemen en van managen. Het hoort er bij. Niemand wil van een koude kermis thuiskomen. Iedereen is bezig met een strategie, met de toekomst. Dan wil je geen lelijke verrassingen, maar zekerheid in zaken waarin het eenvoudig kan zijn om controle op te hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen.’

‘De kunst voor ons is om verzekeringen op de agenda van de ondernemer te krijgen en dat ze er aandacht aan schenken,’ voegt Bert Zwier eraan toe.

Tijdens de zelfanalyse en de herpositionering kwam Kuiper erachter dat het bedrijf in de huidige tijd het verschil kan maken. Misschien niet voor tachtig procent van de markt, ‘maar, zegt Jacco Kuiper, voor twintig procent in ieder geval. En dat is een grote markt, hoor.’

‘Wij moeten nog meer Kuiper zijn als dat al mogelijk is. Onze lijn blijven volgen. Omdat anderen het niet kunnen of niet doen word je vanzelf uniek. In wezen kun je stellen dat wij een tegengestelde beweging in de markt maken,’ aldus Bert Zwier.  

Alleen zou de markt wel wat beter in de gaten mogen hebben dat Kuiper Verzekeringen zich danig manifesteert in het MKB, laat Jacco Kuiper weten: ‘Wij zijn veel meer dan de grootste pleziervaartuigenverzekeraar van het land of de specialist in het verzekeren van klassieke auto’s. Op de terreinen van particulieren en zakelijk zijn wij als tussenpersoon eveneens toonaangevend.’

De kernwaarden van Kuiper zijn doorslaggevende factoren in de kwaliteit die men biedt: de basis van het familiebedrijf, langdurige relaties en dienstverbanden, polissen die letterlijk een gezicht hebben, midden in de samenleving staan, een grote regiofunctie, persoonlijk contact en advies en last but not least een onafhankelijk, zelfstandig en gevolmachtigd verzekeringsbedrijf met dertien volmachten van verzekeringsmaatschappijen. Een status die slechts weinig kantoren genieten.

‘Wij zitten nog met de klant aan tafel, wij kijken elkaar in de ogen. Verzekeren is ook vertrouwen. Wij merken dat steeds meer mensen zich verlaten voelen. Zeker als er wat gebeurt. Het verschil met vijftien jaar geleden is dat op het moment dat het misgaat er vroeger nog iets viel te regelen en nu niet meer. Verzekeraars hebben grote schade- en juridische afdelingen. Er wordt alleen naar de regeltjes, meestal de kleine letters, gekeken. Het belang van goed verzekerd zijn is alleen maar toegenomen. Advies is dus goud waard voor de klant. Daar ligt juist onze kracht,’ zet Bert Zwier uiteen.

De advisering gaat ver bij Kuiper. Voorbeeldje. Een pandeigenaar moet niet afhankelijk willen zijn van een huurder. Dan kan het beheer over de brandblussers een item worden, want als die niet tijdig zijn gecontroleerd vervalt in geval van brand formeel de uitkering. Een verhuurder kan ook zelf het contract met de brandblusleverancier afsluiten en de kosten doorberekenen in het huurcontract. Veiliger, en netto is er geen verschil. Op zoiets kan Kuiper wijzen.

‘Wij zijn proactief en staan naast de klant,’ zegt Jacco Kuiper.

Je zou verwachten dat een degelijke, goed onderbouwde advisering een polis duurder maakt. In de praktijk blijkt dat niet het geval, zegt Jacco Schipper. 

‘Wij hebben als gevolmachtigde en vanwege onze omvang inkoopkracht en wij kunnen door kennis en ervaring een afgewogen verzekeringspalet samenstellen Daardoor kunnen kosten worden bespaard. Een goed advies levert geld op voor de klant.’   

Moest Kuiper derhalve wat gaan veranderen, zich aanpassen aan nieuwe tijden?

Het antwoord is nee wat betreft strategie en bedrijfscultuur en ja wat betreft nieuwe verzekeringsgebieden, zoals cyberrisk. Hacken is een groot bedrijfsrisico geworden. Driekwart van de MKB’ers schijnt zich (nog) niet zo druk te maken, maar meer dan de helft is al eens gehackt. Kuiper heeft op dit nieuwe werkterrein specialisten aangetrokken. 

Veranderende marktomstandigheden als gevolg van bijvoorbeeld regelgeving en exportcondities worden door Kuiper nauwlettend gevolgd. Die kunnen van invloed zijn op verzekeringen. Ook op dit terrein reageren experts van Kuiper proactief. 

Aan de kwaliteit in huis ligt het niet: schade-experts, registermakelaars, gespecialiseerde adviseurs en erkende financieel planners geven toegevoegde waarde en bedienen de markt optimaal. Er wordt geïnvesteerd in mensen en in leidinggeven. In de nieuwe tijd gaan mensen vaker van baan veranderen dan vroeger. Kuiper hoopt ze binnen boord te houden door ‘binden en boeien’.   

Kuiper Verzekeringen

Breedpad 21 Heerenveen

0513 – 61 44 44

info@kuiperverzekeringen.nl

Ga naar website

 

Partners