friesjournaal logo

Gerard van Klaveren, ex-voorzitter van Ynnatura en nu tijdelijk burgemeester van Ameland, en rechter Arjen van der Meer als voorzitter van It Fryske Gea op de nieuwe vlonderbrug in een van de duinvalleien van het Oerd.

AMELAND – De bedrijvensponsors van It Fryske Gea, verenigd in Ynnatura, waren er tijdens hun excursie naar natuurgebied het Oerd niet getuige van, maar in drie jaar tijd heeft er zich al twee keer een vloedgolf(je) in een duinvallei voorgedaan.

Zij het geen grote, maar bij storm is het zeewater wel met volle kracht de vallei binnengestroomd. Met als gevolg dat de verbinding tussen het fietspad en het strand halverwege omhoog is gedrukt. 

Dat vertelde opzichter Richard Kieviet het gezelschap bij de ingebruikneming van de dit jaar vernieuwde vlonderbrug waaraan behalve Ynnatura ook de Rabobank Noordoost-Friesland, de ANWB, Ventura Systems Bolsward en de Hedwig Carolina stichting hun financiële medewerking verleenden. 

Wie volop genoot van hetgeen er zich voltrok, was Ynnatura-bestuurslid Jelle Coen Bijlsma, directeur van Jelle Bijlsma BV Gytsjerk. Er moest namelijk 83.000 kuub begroeiing voor het opschonen van de duinvallei worden verwijderd. Met de nieuwe vlonderbrug is weer war aan het provinciale moois toegevoegd. Een gebied waar de lepelaar weer foerageert, de parelmoervlinders fladderen en de duinviooltjes de groei van bos tegenhouden.  

Onderweg naar het Oerd, waartoe ook een homo-naakthoek behoort (‘Dat wie de bedoeling ek,’ merkte voormalig Fryske Gea-directeur Ultsje Hosper daarbij glimlachend op) verleidde de markante opzichter, kunstschilder en galeriehouder Kievit interim-burgemeester Gerard van Klaveren tot zijn visie op een hot eilander item. Een ‘icoon van niet politiek slagen’ is volgens hem wel het vervallen zwembad bij het Westcord-hotel Noordzee van Harry Westers

‘Een kwestie van gunnen of niet gunnen,’ aldus Van Klaveren, wiens streven is om de partijen te binden. Geen sinecure, want veel eilanders vinden dat er voldoende toeristische accommodatie is. 

Om de belangen ook op andere fronten te scheiden, heeft Van Klaveren het voorzitterschap van Ynnatura overgedragen aan Kor Bolhuis die dat tijdelijk combineert met zijn functie als penningmeester. Eerder gingen de burgemeesters John te Loo en Gerrit Jan Polderman Van Klaveren voor in het leiderschap van Ynnatura, waarvoor Henk Buith nu de ledenwerving doet. Een aantal leden van het eerste uur, onder meer het projectontwikkelaarspaar Henk en Riekje Wind uit Drachten en Sijbren Vellinga met zijn Franse vrouw Francoise, waren ook nu weer van de partij. Voor de Vellinga's een gedenkwaardig moment, want als directie van wijnhandel De Vier Heemskinderen in Stavoren waren zij als zodanig voor het laatst mee. De zaak is verkocht aan een op dat moment nog niet bij naam te noemen bankman en wijnkenner, met Sijbren als adviseur aan zijn zijde. 

‘Wij wilden geen topsport meer van acht tot acht uur, zegt Sijbren die de zaak met zijn broer Jan dreef. Opvallend was dat zij met hun klassewijnen veel reputatie verwierven bij  Amsterdamse restaurants. (JdK)

Partners