friesjournaal logo

Een beeld van onderlinge verbondenheid. Links de secretaresses Gertina de Jong en Anita de Boer omarmd door schipper Pieter Meeter, penningmeester Appie Boorsma, voorzitter Boyd Vervat, vicevoorzitter en pr Arie de Jong, Frisian Queen-kapitein Eildert Meeter en Natasha van Marrum, vriendin van Sander Meeter die komend seizoen niet meer mee zeilt op het Akkrumer SKS-skûtsje, maar in de IFKS-vloot als schipper gaat fungeren.

AKKRUM – Het skûtsje van schipper Pieter Meeter ligt in diepe winterrust. Maar de bemanning en de club van 100 die het SKS skûtsje Eildert Sietsesz varende houden, zitten ook buiten het vaarseizoen om niet stil. Waar zij ook tijdens de winterse sponsoravond nog met  genoegen aan terug dachten, is de vorige zomer behaalde podiumplek. 

‘De derde plaats hebben wij gevierd met een grootse huldiging in het dorp,’ aldus voorzitter Boyd Vervat, de opvolger van de zo nu en dan naar zijn bouwproject in Turkije afreizende  Arie de Jong

‘Die prijs was voor ons ook het hoogste haalbare,’ erkende schipper Pieter, herinnerend aan het feit dat hij erg veel aan het stroppen is geweest om bij de hoogste drie te eindigen. De rek in de zeilen was er letterlijk en figuurlijk uit. 

‘Daarom hebben we besloten een nieuw tuig bij Molenaar in Grou te bestellen. Een setje, en dan ook nog met een extra fok, waar je verliefd op wordt,’ aldus de altijd goedgeluimde schipper. Dat klonk de zeilmakers Jaap Jongsmadiens zoon Jens en Pierre Modderman uiteraard als muziek in de oren. 

‘We hebben nu elf van de veertien skûtsjes als klant,’ liet dat Grouster trio met een brede glimlach weten. Wie ook met een grijns van voldoening rondliep, was Hans de Jong uit Langezwaag, de breedgeschouderde bouwondernemer en bekend raadslid voor Opsterlands Belang. 

'n Moaie club hjir,’ zei hij, doelend op de sponsoren die het Akkrumer skûtsje een warm hart toedragen. De skûtsjeavond zou niet compleet zijn zonder de aan zijn Friese bretels herkenbare patriarch Eildert Meeter (72). 

‘Ik stjoer wol wat troch ju,’ beloofde hij zijn zoon Pieter, aan wie zowel het skûtsje als de rondvaartboot Frisian Queen is overgedragen. Jammer vindt hij wel dat zijn vrouw Gerrie het meevaren nu vaker moet laten afweten. 

‘En no ek de hûn noch, want dy is samar blyn wurden.’

Partners