friesjournaal logo

De komende en gaande man: Peter Miedema (l.) en Zwier Kroese

WORKUM – Marketingman Peter Miedema (voorheen Frisse Wind Events op Terschelling) heeft nu als directeur de sleutel van het Jopie Huisman Museum in handen. Die kreeg hij van zijn voorganger Zwier Kroese. Dat is niet de enige wisseling van de wacht.

Voorzitter Fokke Martini wordt opgevolgd door Lutz Jacobi. Met een bescheiden ceremonieel werd Zwier uitgezwaaid en Peter verwelkomd. Dat werd gadegeslagen door personeel en genodigden van wie velen nooit de entourage van de levende Jopie hebben beleefd maar wel graag in de scene willen verkeren, onder wie de onvermijdelijke uitgever/pruillip Steven Sterk die, gespeend van omgangsvormen, beter van musea wil worden en rustig tussen twee mensen die in gesprek zijn in gaat staan.

Voor Peter is er het nodige werk aan de winkel. Het museum teerde vele jaren op de roem van de grote volksschilder, maar de vergankelijkheid ervan is voelbaar: het bezoek is flink teruggelopen. Tegenwoordig komen er zo’n veertigduizend mensen per jaar. Niet genoeg om quitte te draaien. De gemeente Súdwest-Fryslân draagt dat aantal vier jaar achtereen in evenzovele euro’s bij.

‘De aanvraag bij de provincie loopt nog. We hopen een wat ruimer budget te halen,’ vertelde Zwier.

Jopie Huisman zelf was altijd heel duidelijk over een eventuele tanende animo en ontoereikende pecunia: ‘Dan moeten ze het museum sluiten. Een museum moet net als het leven zelf eindig zijn.’

Maar dan hebben we geen plek voor de schat die hij heeft nagelaten en daarom is het goed dat het museum blijft bestaan en dat mensen de kar blijven trekken. Laat de hemel van Jopie dus als een aards tabernakel in Workum blijven, zijn stad.

Het museum wil veel meer zijn dan een uitstalling van het werk van Jopie en nog meer dan voorheen het gedachtengoed van de schilder uitdragen, vindt Peter. 

‘Niet alleen zien, maar vooral ook doen.’ 

Daarom wordt meer aandacht gegeven aan filosofie, educatie en creativiteit in de geest van Jopie.

Partners