friesjournaal logo

De jarige, afscheidnemende burgemeester en tot ereburger benoemde Bearn Bilker met zijn Duitse vrouw

KOLLUM – Onder de genodigden bij het afscheid van burgemeester Bearn Bilker bevonden zich vrijwel al zijn Friese collega's, van wie Tjeerd  van der Zwan van Heerenveen het woord voerde en Bearn schetste als een persoonlijke mix tussen afstand houden en betrokkenheid. Aanwezig waren ook veel oud-burgervaders, die zich volgens Paul Scheffer (ex-Harlingen) nu ‘burgemeesters buiten dienst in Friesland’ laten noemen. Voor Bilker betrof het een gedenkwaardig moment: afscheid op zijn 66steverjaardag en de fusie van zijn gemeente met Dongeradeel en Ferwerderadiel. Van die laatste gemeente ging zijn even oude collega Wil van den Berg tot opluchting van Nassau-kenner en blauw bloed-man Bilker niet over in zijn rol als imitator van prins Bernhard. Waar Van der Berg wel gewag van maakte is de ijdelheid van zijn scheidende collega, wiens eerste nieuwe bezigheid het schrijven van een boek is over de veelbesproken ds. Zelle.

Het bedrijfsleven in en rond Kollum stond niet op de lijst van vijftien sprekers. 

‘Mar wy binne der wol,’ riepen de immer strijdbare Kollumersweachsters Willem Kooistra (PTH Retail) en Eppie Klaver (bouwkundig adviesbureau). Kooistra is helemaal ‘optein’ over het verzorgen van licht en geluid bij het spektakelstuk ‘Kollumer Oproer’ dat zich 220 jaar geleden voltrok en van 4 t/m 8 juli in en rond het Kollumer Rechthuis een herhaling zal krijgen. Met daarin rollen weggelegd voor Syb van der PloegPiter Wilkens en de Kollumer zangeres Carla de Bruine die het burgemeesterlijk afscheid voortreffelijk opluisterde.

‘It wurdt dè klapper nei LF2018’ voorspelde Willem Kooistra over het historische gebeuren dat indertijd Salomon Levi uit Zwaagwesteinde en Jan Binnes uit Oudwoude het leven kostte en waarbij 168 strijders werden opgesloten. 

Partners