friesjournaal logo

Jaap Klinkhamer, Pien Grootveld, Mike van den Berg en Eric Kooistra.

LEEUWARDEN – Leeuwarden staat qua horeca nog sterker op de kaart met de komst van Loetje naar de hoofdstad. Pal tegenover het station staat de befaamde biefstukkentent. Een betere en mooiere plek is niet denkbaar.

Niet dat de eigenaren van Loetje nu zó strategisch georiënteerd waren dat zij hun oog lieten vallen op deze hot spot in Leeuwarden, een stad die ze niet kenden. Ze waren er nog nooit geweest. 

Eric Kooistra uit Dokkum, samen met Cees-Jan Faber uit Leeuwarden eigenaar van het monumentale pand naast het Oranje Hotel, wilde graag Loetje huisvesten.

‘Als ik met Cees-Jan in Amsterdam ben spreken we altijd in Loetje af. Wij vinden dat ze een geweldig concept hebben,’ aldus Eric.

Via-via, broer-vriend-buurman, probeerde hij medeaandeelhouder Mike van den Berg te bereiken. Die gaf lange tijd geen sjoege. Nadat hij zich eindelijk liet overhalen om een kijkje te nemen, was hij vanaf de verdieping verrast: geen slechte plek, dacht hij (Amsterdammers zijn nog nuchterder dan Friezen). Dus toen werden snel zaken gedaan.

Leeuwarden is de zestiende Loetje in het land. Alleen al in Amsterdam staan er zes. Het is één grote familie. Alle uitbaters waren naar de opening gekomen. Zelfs de krakers die het verpauperde pand tien jaar lang hebben bewoond, waren geïnviteerd. Waar zie je zo’n gastvrijheid? Iedereen was trouwens welkom en alle nieuwsgierigen konden zich tot middernacht gratis laven aan de bars, terwijl de hapjes bleven komen.

Uiteraard was Jaap Klinkhamer er ook. Hij is eigenaar van Loetje. Zijn vader Ludwig, bijnaam Loetje, dreef een biljartcafé en bakte daar de beste biefstukken van de stad. Dat smaakte naar meer en zo is in de loop der jaren een keten ontstaan. Jaap is meteen in de ouderlijke zaak gekomen waar hij nu al meer dan veertig jaar aan verbonden is. Zelfs zijn ex Pien Grootveld zit nog in de leiding van de onderneming. De Klinkhamers zijn geen ruziemakers en die entourage voel je bij Loetje.

Partners