friesjournaal logo

Bouwe de Boer, Erik Brouwer en Ids Schaap.

LEEUWARDEN – Van het gas af? We moeten juist gas geven! Die boodschap klonk schel tussen alle klimaatretoriek die dagelijks tot ons komt. Dit geluid was te horen tijdens de opening van de biogasinstallatie op de Dairy Campus in Leeuwarden. Daar wordt in een nieuwe biovergister van Biogas Leeuwarden groengas gewonnen en dat wordt in de installatie van Biolease tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd. Groengas wordt een belangrijke, duurzame energiebron.

Het is dus heel onhandig om in nieuwbouwwijken geen gasnet aan te leggen of in bestaande bebouwing het liggende leidingstelsel – het meest efficiënte ter wereld – onbenut te laten. Je kunt niet zomaar alle woningen van gas afsluiten. Zeker niet de oudere woningen die een relatief hoog gasverbruik hebben. Er is simpelweg te weinig stroom voor.

De Friese energiecommissaris Bouwe de Boer zei dat de toekomst ligt in een combinatie van aardgas, groengas, wellicht waterstofgas en elektriciteit die wordt opgewekt door gascentrales, windturbines en zonnedaken. Om nog maar niet te spreken van kerncentrales; een schone, vrijwel CO2-vrije energiebron die in alle energiescenario’s van de klimaatdiscussie buiten beschouwing blijft. 

Directeur Erik Brouwer van Biolease, die met De Boer de installatie officieel opende, stelde eveneens dat de industrie nooit geheel zonder aardgas kan. Voorts zijn elektrische trucks vooralsnog een utopie en moeten we zelfs maar afwachten of onze autovloot wel elektrisch wordt. Groengas is in elk geval een prima alternatief, liet Brouwer weten. Ook voor nieuwe woningen, zoals de wijk Techum bij Goutum. Met Leeuwarder biogas worden daar vierduizend woningen van stroom voorzien. Dat is niet nieuw. Eerder, tot 2012, gebeurde dat ook al, maar technische obstakels en hoge kosten stonden voortzetting in de weg.  

‘Innovaties leveren altijd kinderziektes op,’ zei Ids Schaap van Agradu, het bedrijf dat de Leeuwarder biogasinstallatie beheert en er zelf ook enkele exploiteert.

  

In de biogasinstallatie, ontwikkeld door DMT in Joure, is twee miljoen euro gestoken. Financiële steun kwam van onder meer de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. De techniek is nieuw (hogere efficiency) waardoor behalve mest meer ingrediënten in de biomassa kunnen worden opgenomen zoals bermgras, zaagsel, tuinafval en houtsnippers. De vraag neemt toe en de marktpotentie is prima. Reststromen vinden er hun weg, maar er is nog onvoldoende aanvoer. Dus kan, nee moet er nog meer koeienstront naar Biogas Leeuwarden. Gelukkig is stront voorradig in agrarisch Friesland. Boeren betalen derhalve fosfaatrechten. Maar er komt een tijd dat een rijk product als stront gratis wordt opgehaald.

Biogas heeft de toekomst want het zorgt voor een duurzame, gesloten en lokale kringloop van energieopwekking zonder fossiele delfstoffen en zonder CO2-uitstoot. 

Partners