friesjournaal logo

Peter en Désirée van Dijk geflankeerd door (vlnr) De Haan-collega’s Mark Jonker Roelants, Matthijs Sturms en Pieter van Drooge.

LEEUWARDEN – Soms word je verrast door mensen. Bijvoorbeeld door Peter van Dijk, een aimabele, bedaarde, immer goed gesoigneerde notaris op wiens afscheidsreceptie in het Fries Museum op een gegeven moment zware rockdreunen klonken.

‘Ja, hier houdt Peter van,’ wisten intimi te melden.

Peter (60) is gestopt omdat bij hem de ziekte van Parkinson is geconstateerd. Het tekent zijn besluitvaardigheid dat hij daar consequenties aan verbindt, ook om zich te kunnen blijven wijden aan zijn hobby’s (koken, gitaarles, besturen, Koude Oorlog, Russisch, Italiaans). Een trotse man als hij, die perfect wil functioneren, kan het niet verdragen als zijn ziekte zijn werk ook maar het minst of geringst beïnvloedt.

‘Bovendien is het verloop van de ziekte niet te voorspellen,’ aldus Peter.

Kantoorgenoot/advocaat Ruud Glas van De Haan advocaten & notarissen schetste Peter als een man ‘met wie iedereen wegloopt’. 

‘Hij wil het iedereen naar de zin maken. Daarom is hij ook niet geschikt als advocaat, maar stond hij als notaris tussen de partijen. Die weet hij altijd bij elkaar te brengen. De rol van mediator past hem. Peter was een uitstekende notaris met een groot netwerk en hij hechtte aan een plezierige werksfeer.’

In 1992 is Peter begonnen bij kantoor Adema Gast Wierda (AGW), dat in 2012 opging in De Haan. Peter rekende voor hoeveel akten hij in het ondernemingsrecht en de familiepraktijk liet passeren: gemiddeld minstens drie per dag, meer dan duizend per jaar, zo’n dertigduizend in totaal. Hoewel niet maatgevend voor de omzet, zo lachten insiders omdat het notariaat vooral een adviespraktijk is geworden, verdiende Peter zijn tantième alleen al met het doen van zaken dubbel en dwars terug.

Hij is opgevolgd door iemand met dezelfde initialen: Pieter van Drooge. Makkelijk voor de interne stukken. Pieter, toegetreden als partner, komt van de Amsterdams Zuidas (Nauta Dutilh) en het is veelzeggend dat een kantoor als De Haan, behorend tot de top twintig in ons land, daar nieuw bloed vandaan weet te halen.

Door collega-notaris Mark Jonker Roelants werd Peter ‘cultureel hoogbegaafd’ genoemd. Een man bovendien met taalgevoel. Muziek is Peters passie, maar ook houdt hij van poëzie. Zo is Peter voorzitter van de Poëzieroute Leeuwarden die de dichttableaus in de stad beheert. Vanwege zijn grote culturele belangstelling en dito invloed werd De Haan een belangrijke partner van LF2018. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is eveneens groot en hij zet zich nu nog in voor het OBW en Dekema State. Verder is hij voorzitter geweest van de Vereniging Notarissen Arrondissement Leeuwarden.

Mark: ‘Peter greep elke gelegenheid aan om iets te vieren. Verder is hij heel attent.’

Cadeaus hoefde Peter niet. Liever zag hij dat de gasten doneerden aan de goede doelen die hij aan zijn afscheid koppelde: Parkinson in Beweging en Poëzieroute Leeuwarden. In totaal werd € 9.000 bijeengebracht.

Partners