friesjournaal logo

Pepy Huisman (m.) tussen zoon Pieter en vader Gauke Bootsma.

HINDELOOPEN – Friesland is beroemd om z’n aardewerk. Allerlei taferelen werden op tegels, wandborden, tableaus, vazen en kommen geschilderd. Zeker ook de winterse. Om dat te laten zien heeft het Schaatsmuseum (het 1steFriese) in Hindeloopen een expositie ingericht getiteld ‘Winter op Aardewerk’. Een alleraardigste tentoonstelling in een entourage die het bekijken en beleven waard is. De expositie is te zien tot en met 26 september. Men heeft dus alle gelegenheid om naar Hindeloopen te komen.

Het was Pepy Huisman die de expositie opende. Hij is de zoon van de befaamde Jopie Huisman(1922-2000), de grootste Nederlandse volksschilder van de twintigste eeuw. Jopie was bevriend met de familie Bootsma, die ook bedreven is in het hanteren van het penseel maar dan in de traditionele Hindelooper schilderkunst. Daarnaast was er nog een passie die Gauke Bootsma en Jopie delen: het verzamelen en bewaren van allerlei antieke spullen en snuisterijen. Bij Gauke is dat uitgemond in een schaatsmuseum dat in de wereld zijn weerga niet kent. Dat Gauke voor de opening Pepy vroeg lag dus voor de hand.

De expositie laat zien wat er vroeger allemaal op de ijsbanen en de bevroren waters gebeurde. Liefdes bloeiden er, handel werd gedreven, buren die anders moeilijk bereikbaar waren werden bezocht, er werd om prijs en premie maar ook voor spek en bonen geschaatst; kortom, als het winter was, was het feest. Als het vriest ontdooien de Friezen, wordt weleens gezegd. Het is vastgelegd op aardewerk dat in veel fabriekjes langs de Zuiderzeekust werd gefabriceerd. Historische beschrijvingen geven uitleg.

Partners