friesjournaal logo

WOUDSEND – Drie kapiteins op één schip kan best. Dat bewijst de firma Nagelhout in Woudsend. Zolang je elkaar maar niet voor de voeten loopt. En dat gebeurt dus niet. Rudolf regisseert vanaf kantoor en zijn broers Chris en Eduard voeren de ploegen in het veld aan. De teamgeest is kenmerkend. ‘Men is ingespeeld op elkaar. Er wordt efficiënt, secuur en hard gewerkt. Een lust om te zien,’ vertelt Rudolf.

Als je een prijs uitlooft voor de meest nuchtere ondernemerszin in Friesland maakt Nagelhout een goede kans die te winnen. Aanpak en houding zijn no-nonsense, de omgang onderling en met de klanten is al even pragmatisch, maar wél amicaal en duidelijk. De goede verhoudingen levert niet alleen werkplezier op, maar ook goede resultaten. Met elkaar de schouders eronder, dat is de mentaliteit. Vergaderen doen ze niet: zonde van de tijd.

’s Avonds als iedereen terugkeert op de basis nemen wij drieën de projecten door. De lijnen kunnen niet korter, maar we doen alles wel in overleg. Er gebeurt hier niks zonder dat iemand er niet van weet,’ aldus Rudolf.

Waterinfra

De onderneming staat met de poten in de klei, middenin de samenleving. Men werkt aan de waterinfra in de provincie. Walbeschoeiingen, damwanden, steigers, vlonders, hellingen, bruggen, schiphuizen en wat al niet meer, worden door het gerenommeerde aannemersbedrijf gemaakt. Zeg maar op de grens van grond en water is men actief, daar ligt de ervaring. Opdrachtgevers zijn overheden (waterschappen, provincie en gemeenten) en bedrijven, maar ook particulieren weten de weg naar Nagelhout te vinden.

Hoezeer de broers in het hier en nu leven blijkt als geïnformeerd wordt naar de ontstaansgeschiedenis. Er is wat onduidelijkheid. Uitsluitsel wordt gegeven door de om een bakkie binnengelopen Catharinus Rzn, een neef van de broers die in 2011 is gestopt. Hij vist archiefstukken uit een doos. Daaruit blijkt dat hun in 1888 geboren pake Catharinus, na jaren in dienst te zijn geweest bij aannemers, in 1928 in zijn woning aan de Iewâl voor zichzelf begint, hoewel ook 1920 als oprichtingsjaar te boek staat. Waarschijnlijk omdat de oprichter destijds een soort zzp’er was. Het was armoe troef in die jaren. Eerder was Catharinus ‘broodjager’ (het slepen van schepen door vaarten en kanalen) en schoot hij ganzen en hazen om voldoende eten op tafel te krijgen. 

Tevens wordt Nagelhout senior onbezoldigd opzichter bij het waterschap Woudsend onder de voorwaarde dat hij naast schouwen, sloothekkelen en windmotorreparaties werken krijgt gegund. Dat betekende een mooie, vaste basis. Met losse arbeiders voert hij opdrachten uit. Lange tijd behoorden daar ook maaien (met de zeis) en riet snijden toe, en later eveneens baggeren, het ophogen van polderkaden, het leggen van duikers en watergangen.

Drie zonen treden later in het bedrijf: RuurdJaap en Folkert en in 1984 nam de derde generatie het over met een half peloton Nagelhouten aan het roer. Alleen het nageslacht van Jaap bemant nu de onderneming. Chris en Eduard waren de eerste vennoten. In 2015, toen neef Anne(zoon van Ruurd) uit het bedrijf trad, volgde Rudolf. Daarvoor was hij al jaren werkzaam in het bedrijf, zij het niet als aandeelhouder.

Vervoer over water

In 1971 verhuisde het bedrijf van de loods aan de Ee naar de vroegere melkfabriek aan de Vosseleane. Een perfecte locatie want zoals alle zuivelfabrieken stond ook deze aan het water (de Welle).

Eduard: ‘Hier laden wij onze dekschuiten. Bijna al het vervoer gaat logischerwijs over water.’

Nagelhout is in de hele provincie actief, maar ook daarbuiten. In geval van particulieren kun je spreken van het hele land als werkgebied.

Vanaf de jaren zeventig werd de recreatieve sector (bungalowparken, havens, verenigingen van eigenaren) een steeds belangrijkere markt voor Nagelhout.

Momenteel is de onderneming zeer druk. De orderportefeuille puilt uit. Zo moet het werk in de havens voor 1 april als het vaarseizoen begint klaar zijn.

Chris: ‘Lange tijd stond het onderhoud stil. Sinds twee jaar is er sprake van een inhaalslag.’

Nagelhout kan een project turn-key, dus van A tot Z uitvoeren en opleveren. Aan het materieel ligt het niet. Het bedrijf beschikt over drie grote kranen, twee kleine en een midikraan. 

Groeien is niet een doel op zich.

Rudolf: ‘Met vijftien man in vaste dienst hebben we een hele sterke kern. Als je groter bent word je kwetsbaarder.’

Partners