friesjournaal logo

Henk van Bruggen (2e van links) op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Skarsterlân, een van de vele clubs die ’t Haske als thuisbasis hebben. Verder vlnr: Jan Jonkman uit Akmarijp (invaller-weerman van Piet Paulusma), OVS-bestuurslid en accountant Tiede Boersma en assuradeur/makelaar/vastgoedbelegger Ynte Kuindersma.

JOURE – Na 45 jaar hard werken in de horeca vindt Henk van Bruggen het welletjes. Vorig jaar is hij 60 geworden. Tijd om meer aandacht aan zijn privéleven met Baukje te schenken en wat meer aan zichzelf toe te komen. Ze zijn verhuisd naar een mooi appartement

in het centrum van Joure. Party/zalencentrum ’t Haske is te koop gezet. Onder leiding van de eminente gastheer is deze multifunctionele accommodatie uitgegroeid tot een zaak van naam en faam. ‘Snelle Henkie’ werd hij vroeger genoemd omdat de gast aan een wenk genoeg had (en vaak ook niet) om de alerte ober aan tafel te krijgen.

Natuurlijk moest Henk even ‘aan de knoppen draaien’ (kostenflexibilisering) om ’t Haske door de jaren van de financiële crisis heen te loodsen, maar het bedrijf is deze periode met glans doorgekomen. ’t Haske is altijd een zaak gebleven met een grote potentie.

‘Ik heb altijd gezegd: deze zaak presteert boven de norm van de branchecijfers,’ stelt adviseur Jan de Jong, die al vele jaren als klankbord voor Henk van Bruggen fungeert.

Volgens Henk dankt hij het op peil houden van de omzet en de financiële resultaten in de eerste plaats aan een goed, doorgewinterd team van horecamensen.

‘Dat heb je nodig om de hectiek van een veelzijdige horecaonderneming aan te kunnen,’ zegt hij.

Maar er zijn meer factoren die bepalen dat ’t Haske volk trekt. 

Henk: ‘Allereerst de strategische locatie in Joure, dat centraal in het noorden is gelegen en een belangrijke regio-, winkel- en watersportfunctie heeft. Op de fraaie bedrijvenparken zijn vitale ondernemingen gevestigd. Bovendien is sinds de afronding van de nieuwe wegenstructuur vrijwel geen plaats zo goed bereikbaar als Joure. ’t Haske is dan ook een pleisterplaats voor dagjesmensen. De uitspanning staat als tussenstop hoog genoteerd bij touringcarbedrijven die gemakkelijk kunnen parkeren in de busvakken op het grote parkeerterrein met 170 plaatsen.’ 

Een brede klantenkring maakt ’t Haske weinig conjunctuurgevoelig. Zowel de privé- als de zakelijke markt vindt er een vertrouwde huisvesting voor feesten, bruiloften, recepties, vergaderingen, verenigingsleven, concerten, lezingen, congressen en toneel- en filmavonden. Meerdere clubs hebben er hun thuisbasis. ’t Haske telt 10 zalen met een capaciteit die varieert van 20 tot 1.500 gasten in totaal.

‘Je kunt hier ook in alle beslotenheid bijeen zijn. Zo heeft onze vergaderzaal Huize Snikzwaag een eigen ingang,’ laat Van Bruggen weten. 

‘Deze veelzijdigheid is de kracht van het bedrijf,’ aldus De Jong.

  

Genoemd zijn dan nog niet eens de bowlingbaan en de midgetgolfbaan. Net als het hele bedrijf verkeren die in puike staat. Er is immer op tijd geïnvesteerd in onderhoud. ’t Haske is anno 2018 up to date. 

Een belangrijke discipline van ’t Haske is de catering. Ook hierin bedient het bedrijf de hele markt; van privéfeestjes- en barbecues tot bedrijfscatering en grote evenementen. Een mooie lijst van referenties getuigt van de sterke positie.

Wie het bedrijf wil uitbreiden met hotelfunctie staat niets in de weg. De vergunningsvoorbereidingen zijn daartoe getroffen.

Voor Henk is dat thans een brug te ver: ‘Het is mooi geweest. Zeven dagen per week van ’s morgens tot ’s avonds in de weer en dat 45 jaar lang, is geen sinecure. Dit is voor Baukje en mij het moment om te stoppen. Dat is een bewuste keuze. Daar komt bij dat ’t Haske er uitstekend voor staat.’ 

Een opvolger is er niet. Dochters Berthina en Froukje en zoon Willem hebben te kennen gegeven niet in de voetsporen van hun ouders te treden. En dus is er nu de gelegenheid voor een nieuwe ondernemer. Eventueel is Henk niet ongenegen een soepele overgang onder goede condities te creëren.

‘Ik heb zelf ook altijd goede mensen om me heen gehad aan wie ik veel had. Ondernemen, zeker in dit vak, is vooral een zaak van verbindingen zoeken en leggen. Ik kan terugkijken op een prachtig ondernemersbestaan,’ zo besluit Henk. (AvK)  

Partners