friesjournaal logo

HEERENVEEN – Zonnestroom opwekken via panelen op bedrijfsgebouwen is efficiënt en renderend. Na de laatste uitbreiding van het bedrijfscomplex besloot Portena Logistiek in Heerenveen de hele beschikbare oppervlakte op de daken (25.000 m2) van de warehouses aan de Tinweg en de Mangaanweg te voorzien van zonnepanelen, 14.000 in totaal. Die leveren een jaarproductie op van 3,7 megawatt stroom. De jaarlijkse CO2-reductie die Portena creëert bedraagt 570 ton, de totale CO2-reductie is op zo’n 2.000 ton berekend.

ZonWind Capital Partners in Bosch en Duin heeft het project aangenomen en Zonel Energy Systems in Heerenveen heeft de uitvoering gedaan. 

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Portena hoog in het vaandel. Met de zonne-energie levert het bedrijf daar een grote bijdrage aan. 

De zonne-energie die wordt opgewekt is veel meer dan Portena zelf nodig heeft: op jaarbasis ongeveer één megawatt. De restcapaciteit van bijna twee megawatt wordt geleverd aan het openbaar net. Opslag van stroom is dus niet aan de orde. Het laat zich raden dat de investering in het project een goede verdiencapaciteit heeft.

Nu Portena zelf (overvloedig) energie produceert zijn er in dat opzicht geen problemen of beperkingen meer. Dure piekbelastingen, onder meer als gevolg van het opladen van heftrucks, behoren tot het verleden. Thans wordt energie naar behoefte afgenomen. Dat is voordelig voor de batterijen van de heftrucks. Die worden ‘slimmer’ opgeladen wat gunstig is voor de levensduur, hetgeen een flinke kostenbesparing oplevert. 

Gekozen is voor een uitbesteding van de exploitatie aan Zonwind. Dit bedrijf heeft de financiering en de SDE-subsidie geregeld en beheert het systeem voor eigen rekening en risico (verzekering, garanties, onderhoud, service, netwerkkosten). Onder aan de streep blijft voor Portena een nettobedrag over terwijl tegen een lager tarief dan de marktprijs stroom wordt afgenomen. Looptijd van het partnership en afschrijvingstermijn van het project is 25 jaar. In 2043 zal het systeem volgens berekening circa 80 procent van het huidig vermogen leveren. 

Directeur Rob Staats van ZonWind spreekt van een interessant project en een geslaagde samenwerking met Portena. Hetzelfde exploitatiemodel past het bedrijf o.a. ook toe bij Damen Shipyards. In Friesland lopen meer projecten van ZonWind. Onder meer bij FrieslandCampina.

‘Er is nog veel dak beschikbaar. Miljoenen vierkante meters zijn nog niet benut. Zeker op bedrijvenparken moeten zonnesystemen worden geïnstalleerd. Bovenop daken zijn de panelen aan het oog onttrokken en ondervind je geen slagschaduw. Je moet stroom opwekken vooral daar waar stroom nodig is, dat scheelt aanmerkelijk in opslag en distributie,’ zegt Staats over de potentie van de markt.

Maatwerk leveren zoals bij Portena maakt dat zonne-energie breed toepasbaar en al gauw rendabel en/of winstgevend is.  

Partners