LEEUWARDEN –  De start van de Moanne fan it Fryske Boek in de Leeuwarder Neushoorn wekte bij sommige trouwe bezoekers de indruk – zo viel van hun gezichten af te lezen – alsof zij in een of ander duister motorclubhome verzeild waren geraakt.

Onder de belangstellenden bevond zich een flink aantal met tatoeages, jacks met afbeeldingen in die sfeer, tatoeëerder Rinto Bekkema die een platvloers verhaal hield over zijn bezigheden en een hardrockband die volgens de aankondiging de voegen tussen de stenen wegblaast. In zijn totaliteit geen ‘scene’ die de organiserende en gedegen Algemiene Fryske Underrjochts Kommisje, beter bekend als de Afûk, uitstraalt. Maar auteur Willem Schoorstra van het in een oplage van 1.000 exemplaren gedrukte kadoboek Rosmoskreeg van de organisatie de vrije hand om het programma in te vullen. Meest serieus onderdeel daarvan was dat de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Vrouwen, de handel in hen, het ge/misbruik van hen, en dat in een milieu schurend tegen crimineel gedrag, zo vatte Schoorstra de kern van Rosmos samen. 

‘Dus gjin Rammsteiners mar rûchhouwers', zo merkte de in een glitterjurk geklede Poepjes op. 

De verkoop van Friese boeken (boven € 12,50 met het kadoboek er bij) leed niet onder het experiment om daarmee, volgens de Afûk, ‘n slinger oan de ferkeap te jaan’. Drie weken later vormde een literaire avond het slot van de actie in de Leeuwarder dansschool Saco Velt. Dat samenzijn werd opgeluisterd door Jan Siebelink,de schrijver van het nationale Boekenweekgeschenk, de Friese vertaalster Jetske BilkerTseard Bruinja als dichter des Vaderlands en de Friestalige dichter Eeltsje Hettinga. (JdK)

 

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen