friesjournaal logo

De reüniecommissie kan terugzien op een geslaagd evenement. Vlnr. Lucy Jonkers, Albert van der Voorn, Henny de Kroon, André de Vries, Alie Bakker en Justus Werle.

RIED – Om de goeie ouwe tijden van de Commerciële Club Friesland voor even te laten herleven, bedachten de oud-leden Albert van der Voorn en Justus Werle een reünie te organiseren. Zij vonden Lucy JonkersHenny de Kroon van de vroegere activiteitencommissie en vervolgens ook Alie Bakker en André de Vries bereid om gezamenlijk de reüniecommissie gestalte te geven. Uiteindelijk reageerden 75 belangstellenden op de uitnodiging voor een weerzien in het fraaie dorpshuis De Rede in Ried. Uiteraard stond het elkaar weer eens ontmoeten en bijpraten centraal. Dat ging onder het genot van een walking dinner, drankjes, muziek van trekzakspeler Herman Andringa envan Justus Werle's band Frilly Fish. Beamerbeelden en oude jaargangen van het clubmagazine toonden wie in het toenmalige clubhuis Lauswolt Beetsterzwaag als prominente sprekers de revue passeerden. Bijvoorbeeld Joop BraakhekkeJort Kelder, auteur Jos Burgersv an ‘Marketing op het nachtkastje’,politicus en econoom Jan Kees de Jager en de toen nog maar 15-jarige Ben Woldring die later naam en faam verwierf met zijn internetbedrijf Ben.com. Ook excursies en de meerdaagse lustrumvieringen op Ameland en Terschelling trokken toen veel animo. Van de in 1982 opgerichte DCCF bestaat alleen nog de seniorenclub. Wegens het teruglopend aantal leden kwam in 2016 de netwerkorganisatie Friese Zaken er voor in de plaats. (JdK)

Partners