friesjournaal logo

Rondom de paal. Vlnr: Marijke Rupert van het Consumentenplatform van de Waddenvereniging Oost, Wyger Smits (wiens bedrijf in Damwoude het schilderwerk verzorgde), Ger van Langen, Jelle Woudstra en burgemeester Ineke van Gent. ‘Deze paal is een ode aan de dijkbewaking in ons land, die de beste en veiligste is van de wereld,’ aldus Jelle.

SCHIERMONNIKOOG – Wagenborg en Rijkswaterstaat blijven investeren in service en accommodatie. En dat doet men graag met enig vertoon en geheel in de stijl van Wagenborg Passagiersdiensten-directeur Ger van Langen met een glas champagne. Dus ook de onthulling van de Jelle Woudstra Paal op de veerdam van Schiermonnikoog had een feestelijk tintje. De paal is genoemd naar dorpsomroeper Jelle Woudstra, die het idee van deze informatiezuil aandroeg. Hij staat in een lange traditie; sinds 1776 heeft het eiland een dorpsomroeper. Zo’n zestig keer per jaar brengt Jelle zijn boodschappen langs een route van 18 km. 

 

‘De dorpsomroeper vervult een belangrijke rol want het is de snelste en meest effectieve alarmering in geval van bijzondere gebeurtenissen en calamiteiten,’ vertelde burgemeester Ineke van Gent.

De veerdam steekt slechts 1,90 boven NAP en staat geregeld onder water. Op de informatiepaal staan de hoogste waterstanden aangegeven: 356 cm op 1 november 2006 en 355 cm op 6 december 2013. Verder staat er info over storm en ontij op. 

‘Gasten die hier langs lopen beseffen dan goed hoe hoog het water kan komen – alleen het gebouw zie je dan nog – en hoe belangrijk de verdediging van de kust is,’ aldus Ger.

De paal is de afsluiting van diverse revitalisatiewerkzaamheden: een nieuwe voetgangersbrug en ponton (Rijkswaterstaat) en het opknappen en de verduurzaming van de terminal doormiddel van het installeren van zonnepanelen en een warmtepomp (Wagenborg).

‘Wij zijn helemaal klaar voor een prachtig, druk toeristenseizoen op het mooiste Waddeneiland van Europa,’ glunderde Ger, die blij is dat de bocht in de vaargeul tussen Ameland en Holwerd is afgesneden.

‘Daardoor kunnen vertragingen hopelijk worden beperkt,’ zei hij.

Zoals bekend slibben de vaargeulen op het Wad altijd dicht en moet Rijkswaterstaat voortdurend baggeren.

Verder was Ger verheugd over de afronding van het werk aan de Zuidertoren (de vroegere vuurtoren die nu dienst doet als zendmast), die helemaal groen was uitgeslagen en die er door de oprichting van de Stichting Behoud Zuidertoren nu weer schoon en fris bij staat. Transporteur Martin de Ridder moest 54 ton steigermateriaal overzetten! In de toren is een museum ingericht dat eind mei is geopend. (AvK)

Partners